میکروب چیست؟

Posted on atمیکروب عبارت از موجودات کوچک و ذره بینی است که باعث بوجود آوردن انواع امراض خطرناک وغیر قابل اعلاج است که در بدن موجودات زنده زندگی میکند و همه ما میدانیم که دشمن بسیار سابق ما انسانها،حیوانات و نباتات است.همچنان میکروب ها از نگاه تولید امراض به پنج دسته تقسیم شده اند که عبارت اند از : الجی ها،باکتریا،فنجی ها،پروتستها و ویروس ها تقسیم شده اند.و در همه جای ها و طی هر شرایطی در کمین هستند تا وارد بدن انسان شده ودر بدن انسان ها فعالیت های تخریبانه انجام دهد. واکثرآ  در بین آب های ناپاک،خاک،مواد غذایی ناسالم،سبزیجات و میوه جات ناشسته و غیره... موجود میباشد.و اینکه مکروب چگونه وارد بدن انسان میشود؟ و چی امراضی را بوجود می آورد یک بحث طولانی است که بطور مختصر آنرا برای شما بیان میکنم:


میکروب ها از طریق دهن،بینی،زخم های سرباز،خوردن غذا های فاسد،سبزیجات و میوه جات ناپاک،نوشیدن آّبهای غیر صحی ،همچنان از طریق حشرات موضیع مانند:پشه،مگس،شپش و غیره... موجودات کوچک که انسان را میگزد وارد بدن میشود .آهسته آهسته در بین حجرات بدن قرار گریفتهو شروع به تولید مثل میکنند تا بلاخره سیستم دفاعی بدن را ضعیف کرده و باعث بوجود آوردن امراض خطرناکای مانند: توبرکلوز،سل،ملاریا،پیچش خونی و غیره... میشود.اما با وجود این همه مضریت که دارند یک نوع مکروب که از جنس باکتریا است در بعضی عرصه ها مفید واقع شده است که میتوان موارد کاربرد آنرا بطور مثال گفت : که استفاده آن در ساخت خمیر دندان،تبدیل کردن شیر به ماست وساختن ترشی و سرکه را نام برد.


راه ها جلوگیری از مکروب ها:


برای جلوگیری و وقایه ازین مکروب ها باید واکسین های ضروری بدن را به موقع یا سر وقت به نحو آن صورت بگیرد.از خوردن سبزیجات ومیوه جات ناشسته استفاده ننماییم. از غذا های فاسد که در کوچه و بازار بفروش میرسند استفاده نکنیم.همه ساله باید اماکن شخصی،خانه ها و بخصوص آشپزخانه ها با دوا های مخصوص آن دواپاشی شود.خندق ها وآبهای ایستاده در اطراف خانه باید پر گردد. غرس نهال در اطراف خانه.شستن دست ها بعد از لمس کردن اشیایی که روزمره با آنها سر و کار داریم مخصوصاٌ شمردن پول و غیره... استفاده از ظروف سربسته مخصوص غذا ها وغیره...


در مجموع باید نکات بهداشتی را مراعات نماییم تا یک خانواده صحتمند و یک جامه سالم داشته باشیم.
160