مسابقات فوتسال بانوان شهر کابل...

Posted on at


 

فدراسیون فوتبال شهر کابل با همانگی کمیته بانوان اینبار تصمیم گرفتند که در پهلوی مسابقات فوتبال برای بانوان مسابقات فوتسال را نیز راه اندازی کنند.

با برگذاری مسابقات فوتسال یک امید تازه برای بانوان ورزش دوست شهر کابل گردید که در پهلوی تیم ملی فوتبال تیم ملی فوتسال نیز بوجود آمد.بانوانی هستند که علاقه زیادی به ورزش فوتسال دارند و استعداد های پنهان نیز وجود دارند که با به راه انداختن چنین مسابقات تمامی استعداد ها رو نما میگردند.

دراین تورنمنت 16 تیم اشتراک داشتند که به 4 گروپ تقسیم شده است از بین این 16 تیم 8 تیم برتر آن در لیگ برتر فوتسال انتخاب میشود و در بین این 8 تیم 4 تیم آن به مرحله نیمه نهایی سعود میکنند،که اکنون تیم بانوان امید استقلال توانسته تا مرحله نیمه نهایی بالا برود.

در روز افتتاح این تورنمنت اشخاصی حضور داشتند که به ورزش بانوان اهمیت خاصی قایل هستند و ورزشکاران را به این راه تشویق بسزایی نمودند،این همه توانست یک امید جدید برای کمیته بانوان و یک دلخوشی برای بانوان علاقه مند به ورزش باشد.

تا به حال از تیم استقلال خانم عادله نظری فارورد تیم بانوان استقلال با این که در تیم ملی فوتبال برگزیده شده در تیم ملی فوتسال نیز با نشان دادن لیاقت و فعالیت انتخاب شد.

هم اکنون این مسابقات در مرحله نیمه نهایی قرار دارد به امید پیشرفت زیادتر این بانوان ورزش دوست.

 

نویسنده:اسما ابراهیمی160