انتخابات

Posted on at


 

انتخابات جمع انتخاب و سر نوشت ساز هر کشور می باشد. کشوری که حاکم نداشته باشد بی سرنوشت خواهد ماند.موجودیت حاکم عادل در یک کشور باعث ترقی و پیشرفت کشور، نظم و انظباط کشور، بالا رفتن سطع علمی مردم، از بین رفتن فقر و بیکاری، خفاظت کشور از ورود افراد بیگانه و بالا رفتن سطع آگاهی مردم میشود.

 

 انتخابات در تمام کشور های دنیا مطابق با قوانین اساسی مختلف شان صورت میگیرد.

افغانستان:

انتخابات در افغانستان در هر پنج سال یکبار صورت میگیرد. تمام مردم افغانستان حق انتخاب دارند.ناگفته نباید ماند که مهم ترین بحث در انتخابات گرفتن کارت است.مردم میتوانند حتی به مدت یک هفته که به انتخابات مانده از گرفتن کارت مستفید شوند.

 

 

 اشخاصی که حق انتخاب (رای دادن) را دارند باید سن 18 را تکمیل کرده باشند و یا بالا تر از سن 18 باشند. زیر سینین  سال18 حق رای دادن به رییس جمهور آینده را ندارند.

 

 

 

انتخابات در یک روز به تمام ولایات افغانستان صورت میگیرد و مردم به پای صندوق های رای میروند و رای میدهند.

 

 

در این رای شان قسمتی از انگشت شهادت شان سیاه شده و کارت شان به اندازه معین قطع میشود.

 

 

 

امنیت مهم ترین و اساسی ترین بحث در انتخابات می باشد.   

برای اینکه مردم بتوانند با خاطر جمع به پای صندوق های رای بروند باید از امنیت خاصی برخوردار باشند.

برای مردم افغانستان مهم ترین مسله امن و امنیت است اگر امنیت باشد مردم از رای دادن ترس و هراس ندارند و با فکر آرام رییس جمهور دلخواه خود را انتخاب میکنند.

 

 

 

این باعث افتخار و سر افرازی ما خواهد بود که انتخابات 16 حمل سال 1393 در تمام ولایات افغانستان به خوبی و خوشی سپری شود.

دوستان عزیزم ما با هم از همین حالا دعا کنیم که انتخابات به نحو احسن برگذار شود و رییس جمهور ما کسی باشد که حد اقل رنج و غم را به مردم رنج دیده ما هدیه ندهد.

 

نویسنده: مرضیه (سعید)About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160