دوستی

Posted on at


در زندگی روزمره خود ما ارتباطات زیادی همرای اشخاصی و افرادی مختلف داریم که برای ما بسیار مهم است٫ اما دوستی یکی از آن بهترین ارتباطات میباشد که بسیار خوشایند و دلپسند میباشد. معموله هر شخص دوستان مختلفی دارند که برای شان ارزشت بی نهایت دارد در قسمت اول ما ایشان را ملاقات ساده میکنم اما بعدا یکی از بهترین و مهم ترین بخش های زندگی روزمره ما میشود. و حتی سرنوشت ساز زندگی ما میشود.

زندگی بدون دوستی و دوست مانند انسان بدون روح میباشد. البته تمام مردم دوست دارند تا که دوست و یا هم رفیق داشته باشند تا که همراه و همراز زندگی وی باشد تا با او راز های نهفته دلش را بگوید و زنده گی خوشی همرایش داشته باشند. و این هم برای هر بشر لازم است تا دوست داشته باشد تا از زندگی اش لذت ببرد.

هر چیز از خود محدودیت های دارد در رفاقت هم محدودیت های وجود دارد که باید ما آنرا مراعات کنیم٬ باید ارتباط شکل عمل متقابل داشته باشد, یک دیگر را درک کنند و به مشکلات هم رسیدگی کرده بتوانند و نه اینکه برای کار شخصی خود همرای کسی دوستی کرد و بعد از رفع شدن مشکلش او را رها کند. که همه ما و شما باید در این قسمت توجه داشته باشد که چگونه و چه قسم دوست برای خود انتخاب کنیم.

 

اما چگونه دوست و یا رفیق واقعی باید داشت؟

این نکته بسیار مهم است تا اندازه که سرنوشت ساز برای زندگی انسانها میباشد و بر شخصیت فرد بسیار نقش دارد که چگونه دوست صادق و مهربانی باید داشت. داشتن دوست خوب انسان را به مقام های بالای زنده گی میبرد. و اگر خدای نکرده دوست خراب را انتخاب کند نه تنها او در معرض خطر قرار میکیرد بلکه تمام زنده گی اش خراب خواهد شد.

دوست خوب کسی است که که بتواند انسان از شخصیت اش بهره مفیدی داشته باشد و الگوی برای دیگران باشد. و ما را به راه راست رهنمای بنماید.

:و این هم ویدیوی دوستان که در باره دوستان دیگر خویش صحبت مینمایند


برای دیدن مقاله های قبلی فلم انکس من میتوانید به پیوند زیر مراجعه کنید: http://www0.filmannex.com/Enayatullah

 About the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160