رابطه پایدار و پسندیده – بخش نخست

Posted on at


انسانها موجوداتی تمامیت خواه اند که دوست دارند دیگران به حقوق و خواسته های شان احترام بگذارند, ولی آنها کمتر چنین چیزی را برای دیگران میپسندند. این در واقع خلاف همان زبانزد مشهوریست که در بین مردم بسیار رواج دارد: هرچیزی را که بخود نمی پسندید به دیگران نیز نپسند.

این در واقع سبب میگردد که دیگران چنین فردی را خودخواه, متکبر و دور از انصاف بدانند. معمولن چنین افرادی قادر به داشتن دوستی های پایدار و ادامه روابط انسان دوستانه نیستند و دیگران نیز هرگز در اندیشه برقراری رابطه ماندگار با آنها نمی باشند.

یک رابطه باید بصورت واقعی آن شکل بگیرد و افراد شامل در آن رابطه بتوانند در صورت ضرورت از حق خود دفاع کنند. یا به عبارت دیگر دیگران مرعات حق و حقوق دوستی آنها را کرده و جایگاه خود را بشکل عادلانه آن در یک دوستی محفوظ بدارند و بدانند. در یک چنین فضای است که انسانها احساس اعتماد نسبت به یکدیگر میکنند و از هر نوع امتیاز طلبی و زیاده خواهی نسبت به یکدیگر دوری کرده و بیشتر تاکید بر ادامه رابطه عادلانه دارند که تمام جنبه ها را بصورت درست و پسندیده آن بصورت کامل درنظر بگیرد. چنین افرادی دوستهای زیادی خواهند داشت و با کسان زیادی در ارتباط خواهند بود که بسیاری برای شان و آنها برای دیگران افرادی ماندگار خواهند بود. 

برعکس این هم ممکن است. کسانیکه کوشش میکنند فقط خود را درنظر بگیرند و به اهداف, خواسته ها, آرزوها و مسوولیت های دیگران اهمیت قائل نشوند, به زودی تنها خواهند شد و دیگر کسی را در کنار خود نخواهند یافت و اگر بیابند نیز فردی همانند خودشان خواهد بود که بیش از هرچیزی برای منافع خود و سواستفاده از آنها در کنار شان مانده است و در صورت برآورده شدن خواسته اش او نیز ناپدید خواهد شد.

برای ااینکه افراد بتوانند در یک رابطه جرئت اظهار وجود و دفاع از حقوق خود را داشته باشند باید به سطحی لازم از درک رسیده باشند, از دانش کافی برخوردار باشند, جرئت اخلاقی داشته باشند و از انتطاف پذیری لازم برخوردار باشند. یعنی اینکه بتوانند تا بصورت پسندیده آن باورها, خواسته ها, اهداف, اندیشه ها و احساسات خود را بیان کنند و برای شان دلیل های منطقی ای داشته باشند تا بتوانند از آنها دفاع کرده و این اظهار وجود شان سبب نادیده گرفتن حقوق دیگران نگردد.

در پایین مجموعه از دیدگاهای شاعران و نویسندگان بزرگ زبان فارسی و دیگر دانشمندان جهانی در مورد دوستی میباشد:

«آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نیندیشم// که همین دوست داشتن زیباست»

فروغ فرخزاد

«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»

حافظ

«آنان که دوستی و محبت را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،به‌آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.»

سیسرو

«از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ دشمن نمانده‌است»

اظهری کرمانی

 

«از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان بریدن»

حافظ

«از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم به دوستان خوشتر»

مکتبی شیرازی

«از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید، اما رشته دوستی را هرگز.»

سیسرو

«از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»

مولوی

«از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها»

ادیب پیشاوری

دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 

همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید.About the author

160