پیشرفت بانوان افغان و آموزش پایدار

Posted on at


درجریان روزها وهفته هایی که میگذرد ما شاهد پیشرفتهای زیادی در تمام عرصه ها ثبت اختراعات متنوع٬ شعرهای جدید٫ مقاله های نو و داستانهای جالب هستیم.


در کشور عزیز ما افغانستان نیز چنین است در بخش خواهران روز به روز میبینیم ایشان به نوبه خود یک نوآوری را بوجود میاورند, حال درعرصه مقاله نویسی نیز شاهد پیشرفت ایشان در زبان نوشتاری درترکیب جملات و همچنین در ساختار و تشکیل یک مقاله هستیم. اکنون میتوانند این دختران وطن, خود برای بهتر نوشتن کوشش نمایند و بدون کدام ترس و حراسی حرف دل خویش را به همگان برسانند.در جریان این هفته شاگردان لیسه ملکه جلالی تلاش و کوشش نمودند تا خود را با صفحات اجتماعی بهتر آشنا نمایند و با کمک استاد مربوطه خود را در صفحه فلم انکس ثبت نام کنند و بتوانند ازین صفحه استفاده مناسب را بنمایند٫ و داستانها و مقالات خود را با زبان ساده و شیرینشان بیان وثبت این صفحه نمایند.درین میان مانند همیشه بازهم دفتر افغان سیتادل بهترین همکار و همگام این دختران در سراسر کشور بوده است٫ و این دختران با حمایت این دفتر توانستنند خود را به بهترین وجه و با آسودگی خاطر ثبت صفحه اجتماعی فلم انکس بنمایند و بتوانند صدایی که سالهاست در گلوهایشان به بغض تبدیل گشته را با فریاد آزادی به همه جهانیان برسانند.تمام مردم برین باورند که روزی میاید که کشورمان بازهم دری از درها را برای زنان گشوده و در کنار مردان نه سایه به سایه بلکه شانه به شانه پیش خواهند رفت.برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید په پیوند زیر مراجعه کنید:http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160