کانکور و تقلب در آن

Posted on at


کانکور چیست ؟


گذرواژه کانکور به معنای آزمودن و یاد گرفتن است , کانکور به معنای آزمودن 12 سال تحصیل یک دانش آموز .


.


.


.



برای رسیدن به کانکور باید راهی را در پیش گرفت تا بتوان به آسانی از جاده کانکور گذشت  , باید درس خواند زحمت کشید و رقابت سالم را در پیش گرفت تا خودرا در این جاده رساند . دانش آموزان 12 سال تحصیل میکنند  رنج میکشد , غم میخورد , درد میکشد , شب و روز بیدار مینشیند تا بتواند دروس را حفظ کند به آنچه آرزو دارند برسند


اما ! افرادی پیدا میشوند که به درد و رنج دانش آموز فکر نکرده و سو استفاده از کانکور کرده و تقلب میکنند , زحمات 12 ساله دانش آموز را ازبین میبرند و با یکجا شدن با چند تن از دانش آموزانی که قدرت خریدن سوالات را دارا میباشند شده  ,سوالات کانکور را میخرند و به سود خود استفاده  میکنند  . در اوایل که فکر های انسانها در حد پیشرفت نبود یعنی تا آنجا نرسیده بودند که به فکر تقلب و فریب نبودند . اما ! حالادارای فکرهای گندی میباشند که باعث خرابی های زیادی بخصوص در افغانستان شده است


 


در کانکور گند زده و شاگردان را از راه غلط به سوی کانکور کشانده اند تمام افراد نه بلکی بعضی از افراد خواسته اند که در کانکور امسال تقلب کرده و نتیجه کانکور را به نفع خود اعلان کنند که خوشبختانه جلو این کار گرفته شده و وزارت تحصیلات عالی از این کار باخبر و مانع  تقلب در کانکور شده اند , و نگذاشتند  که زحمت 12 ساله دانش آموزان از بین برود اما  تقلبی که اینها انجام داده اند یک ضربه بزرگی به دانش آموزان بی گناه وارد شده است



آیا کدام نظری در باره تقلب در کانکور را شما دارید ؟؟؟؟؟


منتظر وبلاگ های جدیدم باشید


فردینا عالمیار 



About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160