استفاده از فیس بوک

Posted on at


فیس بوک یکی از شبکه های اجتماعی محسوب میگردد که در سال 2004 میلادی تاسیس گردید، این شبکه اجتماعی در سراسر جهان و در این اواخر در افغانستان هواداران زیادی را به خود اختصاص داده است.ولی همان طور که میدانیم استفاده از هر چیز مربوط به خود شخص میباشد که از آن درست و منطقی استفاده نماید یا اینکه در راه اشتباه و غیر منطقی، به هر حال اگر به موضوع افغانستان زیاد رسیده گی نشود مشکلات زیاد اخلاقی را درجامعه به بار می آورد.

در جهان امروز بسیاری از شبکه های اجتماعی و انترنتی در راه حفظ و پیشرفت بشر و پیشرفت تکنالوژی مورد استفاده قرار میگیرد، اما متأسفانه این امر در افغانستان مانند بسیاری از مسایل دیگر در راه سوء و غیر منطقی استفاده می شود که میتواند عواقب خطرناک را در بر داشته باشد.

از جمله این شبکه های اجتماعی یکی هم فیس بوک میباشد.که در سال های اخیر استفاده از آن در افغانستان به سوی افزونی میباشد. افراد عضو و مشترک در این شبکه اجتماعی به تعداد کثیر وجود دارند که از سواد چندان کافی برخوردار نیستند.

همچنان افرادی در این سایت اجتماعی وجود دارند که از طرف کشور های همسایه و خارجی حمایه شده و سعی دارند جامعۀ ما را به انحراف بکشند و قرار انچه شایع است این افراد میکوشند تا جوانان را به اعتیاد تشویق و ترغیب کنند.

بسیاری اوقات افرادی برای درک و فهمیدن اسرار دیگران به خود نام تقلبی و بدلی انتخاب میکنند و از این طریق میتوانند اشخاص دیگر را فریب دهند. به هرحال اگر زیاد تر به این موضوع نچسپیم بهتر است و بدون آن همه کسانیکه در آن عضویت دارند میتوانند آنرا به خاطر ضروریات خود استفاده نمایند که متأسفانه میتوان گفت نوع اعتیاد دیگر همین استفادۀ بیش از حد فیس بوک است که به انفلونزای فیس بوکی نیز معروف شده و مخصوصاً طبقۀ جوان با آن درگیر هستند.

حال با وجود اینکه بسیاری از افراد در این سایت فعالیت دارند و بسیاری اوقات باعث بوجود آوردن مشکلات اجتماعی میگردند. باز هم میتوان با آموزش سالم و در اختیار قرار دادن آن به همه اقشار میتوان از این معضل که همانا انحراف جامعۀ و افراد میشود.

 

در کل اگر جمع بندی داشته باشیم به این نتیجه میرسیم که استفاده از شبکه های اجتماعی حق هر تبعۀ افغان است، اما نه به آن حد که آیندۀ یک جوان متعلم یا محصل را به تباهی رساند یا این که برادر و یا خواهری را به انحرافات بکشاند. این که آیا در دسترس قرار دادن این منابع میتواند به تباهی جوانان ختم یابد حرف اشتباه و غیر منطقی است و باید با در اختیار قرار دادن این منابع،استفادۀ درست را نیز به آنها آموزش داد.About the author

TobaSeddiqi

She is Toba Seddiqi student of Ali-Sher-Nawai. She is studying in 11th class, and favorite of getting online and studying english.lives in herat_afghanistan. and a member of british council school online project.

Subscribe 0
160