ماشین چاپ

Posted on at
شش صد سال قبل از امروز در جرمنی طفلی در یک خانواده کوچک به دنیا آمد که نام این طفل گوتنبرگ بود اوبه خواندن ونوشتن بسیار علاقه داشت همیشه می آموخت وبه فکر این بود که به دیگران نیز خواندن ونوشتن را بیا موزد گرچه این یک کار بسیار مشکل بود با آن هم در آن وقت کتابها با دست نوشته می شد و ماشین چاپ وجود نداشتگوتنبرگ درسال 1428م از زاد گاهش به فرانکفورت رفت ودر آنجاسنگتراشی را پیشه خود ساخت او گاهی به روی سنگها حرف های می نوشت روزی کاغذ را به روی حروفی که روی سنگ حک کرده وآن را سیاهی زده بود فشار داده متوجه شد که خط به روی کاغذ نمایان گشتبعد از آن او بسیار خوشحال شد واین کاغذ را به دوستانش نشان داد همه اورا تشویق کرد بلاخره به اثر زحمت های زیاد توانست حرف هائی را از فلز تهیه کند وتوسط ماشین کوچکی که به نام پروف پرس یاد می شد از چوپ وفلز ساخت وبه چاپ نوشته هایش اقدام کرد واز آن به بعد به نام مخترع ماشین چاپ در جهان مشهورگردید.


 


نویسنده:احمد تعقوبیAbout the author

ahmad-yaqoobi

my name is ahmad iwase graduate from habibia high school in 2012 now iam studying ecnomic in kabul university

Subscribe 0
160