کانکور

Posted on atکانکور به نظر من لغت ایست سخت که معنای فراوانی دارد. و سرنوشت همه ای آنهای که دوازده سال درس را با بسیار مشقت ورنج ها تمام میکنند به این آزمون بزرګ زندهګی  بستګی دارد، البته این آزمون بزرګ  برای بسیاری مهم وبرای بعضی ها تفاوتی ندارد


.
برای اشخاصی که مهم است. آنها با بسیار زحمت وپشت کار کوشش میکنند که سرنوشت وآینده‌‌ء خود را با درس خواندن بسازند. اما عده ای  هستند که اصلآ به فکر این امتحان نیستند و فکر میکنند که با پول وثروت خود میتوانند آینده ایی خوبی  داشته باشند


.
چنانچه چند روز قبل از طرف یکعده اشخاص خودخوا که میخواستند  بخاطر  منفعت شخصی خود حق افرادی که غریب اند و واقعآ زحمت کشیده بودند را تلف کنند. اما به هدف شوم خود نرسیدند.
در افغانستان هزاران مشکل است که یکی هم این، بازی با قشر مهم کشور! وقتی که از قشر تحصیل کرده ما چنین اشتباهاتی سر بزند پس ما چه انتظاری می توانیم داشته باشیم از قشر بی سواد واشخاصی که بخاطر پول ویا هر مقصد دیګر بمب و انتحاری را انجام میدهند


.
فرق اینهای که تحصیل کرده اند، و آینده هزاران جوانی را که بخاطر منفعت شخصی خود از بین میبرند، با آنهای که در کنار و جان هزاران افراد بی ګناه را میګیرند در چیست؟
ما چطور می توانیم آینده افغانستان را خوب تصور کنیم در صورتیکه چنین  تخطی های بزرګی را از قشر تحصیل کرده ای خود می بینیم.  
  About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160