افغان سیټادل او پایداره زده کړه د افغان زده کونکو لپاره

Posted on at


ښځی د نرانو څنک سره په ټولنه کی کار او فعالیت کوی٬ او تل په کوښښ کی دی ترڅوی چی وکولی شی خپل دندی په ښه توکه په ټولنه کی تر سره کړی. مګر د هیواد بد شرایطو له کبله او د ښه ځای نه والی د ښځو فعالیت لپاره٬ مګر بیا هم دغه محرومه قشر د ګورنۍ سختو شرایطو سره تر ممکنه حده پوری خپل کار په دغه ټولنه کی تر سره کوی.نیکمرغه٬ یو شمېر دفاترو او موسساتو غوښتلی چی یو مناسبه او امن ځای د ښځینه قشر لپاره چمتو کړی ترڅو چی وکولی شی د ډیرو آسانتیاوو سره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړی٬ د هغو نه یو هم افغان سیټادل شرکت دی چی د انکس فلم په همکاری باندی یی دغه آسانیتاوی یی ښځو ته چمتو کړی دی ترڅو چی د ځوانانو استعدادونو پرمختک لپاره د کامپیوټر او انترنټ ټولګیو له لاری خدمت وکړی. یو هم د ګوهر شاد بیګم لیسه ده چی د دغه خدمتونو نه برخمنده شوی ده او زده کونکی هم خپل لوړه استفاده د دغه امکاناتو نه کوی.د دغه اونۍ په جریان کی زده کونکی د سړی سره بیا هم په خپل ټاکل شوی وخت باندی خپل ټولګیو ته حاضر شول او خپل فعالیتونو ته ادامه وکړله.


د ګوهر شاد بیګم لیسی زده کونکی په دغه اونۍ کی د ګوګل پلس پاڼۍ کامله معلوماتو سره آشنا شول او د جیمیل ټولی برخی په کامله توکه باندی درس ورکړل شوه٬ او زده کونکو د (د افغانستان ورزش ویاړ راوړونکی٬ د ځوانانو ستونزی په ټوله کی) مقالو لیکلو سره٬ د یو بل مقالو ته یی غوښ ونیولو او غلطیانی یی حل کړلی.او هم زده کونکو په دغه اونۍ کی د ښو او د مختلفو موضوع ګانو مقالو لیکلو سره په انکس فلم کی یی خپل فعالیتونه او استعدادونه په نمایش کښښودل. دغه ډول پروګرامونه د مقاله لیکلو لپاره د زده کونکو له خوا نه وستایل شولو او د مقاله لیکلو برخه کی یی خپل زیارونه ډير کړی دی.


او نوی اونۍ که به زده کونکو د اجتماعی سایټو سره لکه فیس بوک غوندی آشنا شی او په سایټ کی لیکل کیږی. زما د انکس فلم مختنۍ مقالو لیدلو لپاره کولی شی په لاندی لینک باندی ټک ووهی: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160