ډیجیټالی سواد د تریاک پر ضد باندی

Posted on at

This post is also available in:

د نړی ۹۰ فیصدو نه ډیر تریاک د افغانستان نه دی. د تریاک قیمت د دغو څو کالونو جریان کی په ثابته توکه باندی پورته تللی دی او د افغانستان یو شمېر ډير بزګران د هغو کرلو ته یی مخ راوړی دی پرته د دی نه چی د هغو خطر په نظر کی ونیسی. دغه یو قیمتی  درآمد ته موبدله شوی دی چی شمېر یی موږ ته په نظر نه راځی چی کارته راشی. دغه واقعیت لری چی پولیسو خپل هڅی د هغو ورکولو پر وړاندی په جدی توکه ډیری کړی دی چی ځینی یی په دغه جرم باندی نیولی دی. د تریاک تولید د هر وخت نه ډیر پورته شوی دی او مخامخ کیدل د مجرمینو سره یی هم سخت شوی دی. 

د افغانستان تریاک د نړی هر ځای ته رسیږی او ډیر یی د هروئین په توکه مصرفه کیږی. آخرینی خبرونه مو د فلیپ هافمن (Hoffman) لوبغاړی مرګ په اړه یو د هغه ماده خرابونکی درجه زموږ په شبکه کی دی. د هروئین مصرف کول په دغه څو کالونو کی په آمریکا کی پورته تللی دی او هم مړینه د هغو سبب نه ډیره شوی ده. که څه هم دغه دوه هیوادونه د نړی دوه متضاده برخو کی دی٬ د مخدره موادو قاچاقانو لپاره دغه محدودیتونه هیڅ په حساب نه راځی. 

 

افغانستان یوازینی هیواد نه دی چی د تریاک کرنی پر وړاندی مبارزه کوی. برمه د دوېم مقام ځای د تریاک تولید کونکو بدنامه لیسټ کی په نړی کی دی. یو شمېر ډیر برمه یی بزګران نشی کولی د لکښت پورته کیدلو سره د سنتی تولیداتو پر وړاندی باندی مبارزه وکړی او د سیاسی بی ثباتی او ننی تنشونو د دولت سره٬ یو شمېر ډیر قبیلی چی د دغه هیواد لری ځایونو کی دی د تریاک کرنی ته لاس وهی. په هیڅ دلیل باندی نه غواړم چی دغه کار یی سم وښایم٬ مګر قاچاقبری یوه ګډوډه پیښه ده چی د ساده قاچاقچیانو تر لوړ ګروه پوری یی ځی. ډير ساده دی٫ هغه کسان چی په دغه ماده باندی تړلی دی٬ ملامت کړو. قضاوت د یو چت لاندی او د چمتو شوی ډوډی سره ساده دی٬ مګر هغه کورنیو ته چی پرته د تریاک کرنی نه کومه بله لاره نه لری٬ رد کول یی ډیر سخت کار دی. 

د تریاک کرنه هغه ځای کی پرمختک کوی چی د حرفه یی او تعلیمی وختونو نه غم خوری. افغانستان او برمه فقط د هغو اغیزو مبازری پر ضد باندی به یی دغه جګړه  وګټی. دوی باید د ستونزی مبنع د بین نه یوسی او هغه دلیلونه چی ښاروال د هغو کرنی ته لاس وهی د مینځ نه بوځي. او هم ٬ اړتیا ده چی دوی د بهر نه پشتیبانی شی. نړیواله ټولنه د افغانستان او برمه هیواد بزګرو کمک رسولو ته د تریاک کرني درولو لپاره ناکامه پاتی شوی دی. بر عکسه٬ پرمختکه هیوادونه حتی نشی کولی د مخدرو موادو ننوتلو نه خپل هیواد ته او د غوښتونکی چی د تولید دلیل یی دی٬ مخ نیونه وکړی. 

دا فقط د تریاک کرني دلیل نه دی. په دغه برخه کی ډیر نور عاملان نقش لری. په دغه صورت کی٬ هر هغه زیارونه چی د عمومی او خصوصی سازمانونو له خوا نه په ټوله نړی کی د افغانستان او برمه بزګرو لپاره د دغه پیښی پرځای باندی کیږی ستایمه یی. د نمونی په توکه٬ د انکس فلم شبکه په اوس مهال کی په هرات ولایت کی٬ چی در افغانستان درېم لوی ښار دی د انترنټ او کامپیوټر ټولګیو جوړولو په حای کی دی ترڅو چی د افغانستان د زده کړی سیسټم ته پرمختک ورکړی او لس ګونه نجوني هلک زده کونکی د مجازی فضا سره یی یوځای کړی. دا په دی مانا باندی دی چی دوی د ډیر حرفه یی درآمد نه د خپل ځان او کورنۍ لپاره ګټه اخلی او ډیر لږ وخت یی د تریاک کرنی لپاره به پاتی شی. د وخت نه چی دغه سازمان خپل کاروونکی د خپل کار پر اساس باندیی په دغه شبکه کی ګټه ورکوی٬ د انکس فلم لیکونکی کولی شی د مقاله لیکلو له لاری پیسی لاسته راوړی او د خپل ملی اوسطه درآمد نه ډیر درآمد لاسته راوړی. 

د انکس فلم کوښښ په دغه برخه کی یو وړوکی قدم دی٬ مګر د ښو او هیله ناکه نښو ښوونکی دی. که په ډیره پراختیا باندی دغه کار تر سره شی٬ ډیر لږ خلک به په نړی کی د دغه وخت نه بی ګټه پاتی شی. د انکس فلم شبکه د ډیجیټالی سواد نه د یو لری او مجازی لاری په توکه باندی د ناکاره زده کړی او درېدلی اقتصاد لپاره٬ کار اخلی. دغه ګټه په واقعی توکه باندیی اچول کیږی او کولی شی د نمونی په توکه باندی د الهام ورکولو لپاره د نړیواله پرمختک نورو سازمانو لپاره چی د افغانستان راتلونکی او نورو هیوادونو پرمختک غوښتونکی دی د استفادی وړ وګرځی. 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

که غواړی چی بلاګ ولیګی او په دغه شبکه کی مو نوم لیکنه نه دی کړی٬ دغه ځای باندی ټک ووهی او خپل سفر پیل کړی. تاسو به د نړیواله لیکونکو کورنۍ سره به یوځای شی که مینه وال یاست چی ستاسو قصی ولولی. لیکل په انکس فلم کس ساده دی: فقط دغه ځای باندی ټک ووهی٬ د نوم لیکنی ځای ټک ووهی او خپل سفر پیل کړی. کله چی نوم لیکنه مو وکړله زما د انکس فلم پاڼی سره یوځای شی.

میتوانید در کوتاه ترین زمان پول بدست آورید.

تاسو کولی شی په لږ وخت کی پیسی لاسته راوړی.

که مخته د انکس فلم سره کاروونکی یاست٬ خپل ملګری ته مو ووایی ترڅو چی په دغه ځای کی نوم لیکنه وکړی او د دغه مقالی لوستل ورته پیشنهاد ورکړی: دغه په دقیقه توکه هغه شیانو چی دوی ورته اړتیا لری وایی ترڅو چی په انکس فلم کی ولیکی. 

جیاکومو کرستی

د انکس مجلی غوره ویرایشګر

انکس فلم

که زما مختنی مقالی مو د لاس نه ورکړی دی٬ کولی شی هغه زما په دغه شخصی پاڼه کی وموندی:   http://www.filmannex.com/webtv/giacomo

او هم کولی زما سره په دغه نښه باندی همکاری وکړی.  @giacomocresti76About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160