روشهایی برای ازدیاد نمودن عمر باطری آی پد

Posted on at


برای خیلی ها پیش آمده که هنگام کار همرای تبلیت و زمانی که نیاز مبرم به آن دارند با علامه هشدار بطری مواجه میشوند. در اینجا راهکارهایی را برای افزودن طول عمر بطری پیشنهاد میکنیم 


زمانی که به استفاده از انترنت ضرورت ندارید آن را در حالت خاموش نگه دارید چون مقدار بیشتری از انرژی  بطری را مصرف میکندفقط وقتی که ضرورت به فرستادن و یا دریافت معلومات می باشد بلوتوث آی پد را روشن نگه دارید. روشنایی صفحه را متناسب به محیط کاری خود برابر کنید. اگر از تبلیت در محیطی که تاریکتر است استفاده میکنید بهتر است که روشنایی آن را کم کنید تا در مصرف بطری صرفه جویی شود. فقط هنگامی که ضرورت به استفاده از جی پی اس دارید آن را روشن نگه دارید و در غیر آن آن را خاموش نگه دارید. برای صفحه نمایش مدت زمان خاموش شدن اتومات را در نظر بگیرید. تا در صورتی که از آن استفاده نمیکنید خودبخود خاموش شودویبره تبلیت خود را خاموش کنید. و نرم افزارهای را هنگام استفاده رها نکنید. سیستم های آی پد را آپدیت کنید چون سیستم های جدید مصرف انرژی کمتری دارند. قبل از شارژ کردن دوباره صبر کنید تا بطری بصورت کامل تخیله شود و این کار کمک میکند تا بطری را بهتر چارچ کنیدAbout the author

160