غذا معجزه دارد

Posted on at


غذا معجزه دارداز اول بشر انسان به زمین فرستاده شد نخستین چیزیکه انسان به وجود آن پی برد غذا بود. هر قدر که علم بیشتر از اسرار طبیعت پرده بردارد اهمیت غذا بیشتر شناخته میشود.


اوایل انسان نمیدانست غذا معجزه دارد و از طریق خرافات کوشش میکرد که بیماری خود را علاج کند اما کدام نتیجه خاصی به دست نمیآورد. تا اینکه 4000 سال قبل حکام و دانشمندان پرده از این راز برداشته و به خواص بعضی از خوراکی ها پی بردند و تعداد زیادی از علف های تلخ و بدمزه را به عنوان دارو شناختند


.


این یکی از کشف های مهم در زنده گی انسان بود اما با اشتبا! با این اشتبا که حکام و دانشمندان گفتند که دارو هر چقدر تلخ تر و بد مزه تر باشد خواص و تایر بیشتری داردو اما این بزرگتری اشتبا علما بود چونکه انسان در هنگام مریضی به ویتامین ها و پروتین ها بیشتر نیاز دارد نسبت به دارو های بدمزه و تلخ که کدام فایده ای هم ندارد


.


این اشتبا به همین جا خاتمه نیافته و تا حال ادامه دارد و بیمارانی که به مواد مفید احتیاج دارند آنها را از خوردن آنها منع می کنند که باعث میشود بیمار بهترکه هیچ بدتر هم میشود.


غذای خوب نه تنها انسان را سیر و سخت ترین بیماری ها را درمان میکند بلکه به انسان عمر طولانی می بخشد، اورا زیبا و خوش اندام می کند. رنگ چهره بزرگی که به ما اعطا نموده و باید از آن به خوبی استفاده کنیم


.


با سپاس فروان از شما عزیزان


مُرسا قادریAbout the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160