فعالیت فلم انکس د مکاتب افغانستان و آموزش پایدار

Posted on at


مکتب محجوبه هروی بنا بر فعالیت های مفید قبلی خود، به عنوان مرکزی برای معرفی رسانه ی اجتماعی فلم انکس و بالابردن سطح فرهنگی  شاگردان انتخاب شد.


در این هفته تعداد زیادی ازشاگردان مشتاق ، هم از متعلمین این مکتب و سایر مکاتب و هم از محصلین پوهنتون هرات، خود را در این رسانه ی اجتماعی ثبت نام کردند و آنچه که نیاز بود تا در رابطه با این رسانه ی اجتماعی و رشد افکارشان، پیرامون خود و اطرافیان بیاموزند٬ آموختند.دانش آموزان بسیار خرسند اند که از این به بعد میتوانند انچه که در ذهن شان است را با دیگران به اشتراک بگذارند و نظرات خود را نسبت به قبل انکشاف دهند این بار وسیع تر بنویسند و یک رقابت مثبت با دیگر دوستان خود برقرار کنند. هر روز نسبت به روز قبل کوشا تر میگردند تا امتیازشان بالا تر گردد.با درنظر داشت فعالیت و اشتیاق شاگردان؛ روزهای چهارشنبه و پنج شنبه را جهت اشتراک گذاری مطالب ایشان در سایت مفید فلم انکس انتخاب نمودیم و هر هفته این دو روز را مختص این فعالیت قرار دادیم. در جریان هفته نیز شاگردان مطالب و مقالاتی پیرامون (طبیعت,کودکان افغانستان،اوضاع فعلی افغانستان , عدالت ،ظلم, حقوق والدین، جنگ؛ خداوند، فضیلت حضرت محمد(ص) و غیره)  به نگارش داشتند و با استفاده از این رسانه ی جمعی به اشتراک گذاشتند.از جمله شاگردان فعال و کوشا که در مقاله نویسی ، از لیاقت خاصی برخوردارند؛ میتوانم اسامی میترا ،یلدا،فردینا،زینب، مایده،کبری را نام ببریم.


در اخیر نیز تمام شاگردان این بخش رسانه از مسوولین زحمت کش رسانه ی اجتماعی فلم انکس نهایت قدردانی و سپاسگزاری را مینمایند جهت اینکه علاوه بر ارتقا ظرفیت فکری ؛ شخصیتی، آشنایی با افکار وعقاید دیگران، راهی برای تامین مخارج شخصی خویش یافته اند.با و جود مشکلات فروانی که در کشورمان مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند به خصوص مشکلات زیاد برای قشر خانم ها این رسانه ی اجتماعی و این صنف بهترین راه حل و مفید ترین راه برای حل کردن برخی از مشکلات میباشد.


همچنان برای دیدن مقاله های قبلی فلم انکس من میتوانید په پیوند زیر مراجعه نماید: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160