با نو کردن اتفاقات گذشته ، آیندهء تان را خراب نکنید

Posted on at


در زندگی تا فرصت دارید قدر لحظات با هم بودن را بدانید ؛ هیچگاه با مسایل کوچک و ناچیز این لحظات زیبا و زودگذر را خراب نکنید ، وقتی باکسی قصد دارید زندگی خود را شروع کنید و آیندهء زیبایی با او داشته باشید پس او را با داشته هایی که امروز دارد قبول کنید ؛ شما امروز او را میخواهید ، امروز او از شماست نه دیروزش ، هرگز دنبال ماجراهای گذشتهء زندگی اش نباشید


 


زندگی تان را با درک و عشق و علاقه پیش ببرید ، روی اشتباهات گذشتهء همدیگر را بپوشانید و به فکر آباد کردن زندگی آیندهء تان باشید . از نو کردن اتفاقات گذشته جز غم و تشویش چیز دیگری عایدمان نمیگرداند ، هیچگاه با نو کردن مسایل گذشته نمیتوانیم خوش باشیم و همیشه زندگی مان در گیر این مسایل بوده و خوش بودن برایمان بی معنا خواهد بود


 


میگویند : انسانهای بی عقل در سطل زباله دنبال کثافات گذشته هستند ، هیچگاه دنبال نواقص و اشتباهاتی که در گذشته خواسته و ناخواسته مرتکب شدیم نگردیم و برای اطرافیان مان همراز و همدردی باشیم  


 


کوشش کنیم از اتفاقات گذشتهء مان درس گرفته و در فکر و کوشش جبران کمی ها و کاستی هایمان باشیم تا هیچ طوفانی نتواند زندگی ما را از هم بپاشاند و باعث دوری اطرافیان مان شود ، همیشه کوشش کنیم شخصی باشیم تا همگان ما را شخصی با درک و خوب بدانند و دوستمان داشته باشند


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/94077/94077About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160