این نیز میگذرد

Posted on at


ماه دلو هم به نیمه رسیده و رو به پایان است. و چه زود زمستان هم گذشت... در اوایل زمستان با خشکسالی وگرما آغاز شد ... که بعضی از این گرما خوشحال و بعضی دیگر بخاطر کشت و کارشان ناراحت بودند.


اما در این هفته آخر بارش برف و باران مردم را به حیرت آورد و چه غوغایی به پا کرد. شدت بارش برف سر و صدای مردم را بلند کرده بود...زیرا همه این زمستان را دست کم گرفته بودند.در اکثر جاها ریزش برف تلفات زیادی داد... خانه های بعضی مردم از شدت زیاد برف ویران و خراب شد... حیوانات زیادی از بین رفتند و تعدادی از مردمان هم اسیب دیدند.


آنهایی که ذخیره زمستانشان تمام شده بود از بارش برف و باران ناراحت بودند .... بارش برف و باران انان را غمگین تر و خانه هایشان را سردتر کرد.


میشناسم خانواده ای را که مرد خانه به علت مریضی توانایی انجام کار و آوردن روزی را برای خانواده اش ندارد. و خرج مصرف خانه به دوش همسر و فرزندانش است که چند سال است که تمام روزشان را به پای قالین میگذرانند و می بافند و می بافند.نه فقط این خانواده ... خانواده های زیادی هستند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی کارهای سخت و دشوار تر را برای بدست آوردن روزی و زنده ماندشان انجام میدهند.


تعداد دیگر مردم هم از این باران و برف راضی و خشنود بودند که زمین هایشان آب خوردو کشت و کارشان اوج گرفت ... زیرا توسط همین کشت و کار روزی شان را به دست می اورند.


اما انسان عجیب موجود جالب و ناراضی است... که نه طاقت سرما را دارد نه طاقت گرما را...


 در تابستان هوس باران و برف را میکنیم تا شدت گرمای داغ تابستان ذره ای کمتر شود و در زمستان پر برف و سرما دلمان برای آفتاب سوزان تابستان تنگ میشود. این عادت انسان هاست.... هر چیز را فقط در وقت نیاز آن دوست دارند...


اما من در هر حالت برف و باران را دوست دارم.... باران نشاط آور است .... طبیعت، زمین و حتی انسان ها را از کثیفی و نا پاکی ها پاک میکند و میشوراند.


برف و باران، آفتاب همه سراسر رحمت خدا هستند. همه آنها زیبا هستند.... برای من مخصوصا باران... وقتی در زیر باران هستم احساس آرامش میکنم... آرامش خدایی بی پایان!احساس میکنم خداوند با آب رحتمش ناپاکی ها و گناهان و کدری های قلبم را پاک میکند.


از دید من تمام چیزهایی که خداوند خلق کرده تک تکشان زیبا و ستودنی ست.


خداوند مهربان است و تمام بنده هایش را دوست دارد و هر چیزی که آفریده تنها و تنها برای راحتی و آسودگی بنده هایش است.About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160