بالحن خوش با دیگران حرف بزنیم

Posted on at


با " زبان " میتوان دنیای کسی را ویران کرد و دنیایی پر از خوشی را به کسی بخشید ، با " زبان " میتوان دلی را بدست آورد یا دلی را شکست ، کلید تمام خوبی ها ، بدی ها ، موفقیت ها و نا کامی ها در اختیار" زبان " است ، زبان وسیلهء خوبی ها و بدی هاست ، تمام خوبی ها و بدی ها بخاطر زبان بوجود میاید


 


ما انسان هستیم و طرز زندگی کردن مان اجتماعی و انسانی است و در زندگی اجتماعی که داریم روزانه با افراد زیادی سر و کار داریم ؛ پس کوشش کنیم همیشه با اطرافیان مان و اشخاصی که با آنها نشست و برخاست داریم باید با بهترین لحن بیان صحبت نماییم


 


باید طرز صحبت کردن مان انسانی باشد ، هرگز با کسی تلخ صحبت نکنیم ، با حرف هایی که میزنیم کوشش کنیم کسی را تحقیر نشماریم ، حرف هایمان نباید تحقیر آمیز باشد و هرگز کسی را زخم زبان نزنیم ؛ چون یک ضرب المثل زیباست که میگوید : زخم شمشیر خوب میشود اما زخم زبان خوب نمیشودکوشش کنیم کسی باشیم که دیگران از لحن بیان مان خشنود شوند ، برای اینکه بهترین لحن بیان را داشته باشیم باید پیامبر گرامی مان حضرت محمد (ص) را الگوی خود قرار دهیم ، ریرا آن حضرت بهترین طرز حرف زدن را داشتند و با همه با خلق خوش و مهربانی صحبت میکردن و به دیگران هم توصیه میکردند همیشه خوش خلق و مهربان باشند نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/93695/93695About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160