یتیم

Posted on at


یتیم

یتیم ماندن به بدست خود انسان نیست .کلیمه یی یتیم به معنای محروم ماندن از مرحمت و مهربانی پدر میباشد .زمانی پسر ویا دوختر پدر خود را از دست میدهد صدمه جسمی وروحی برایش وارد میشود .ونیاز به دلداری هر چی بیشتر اقارب خود دارد .زمانی کسی یتیمی را از خود می رنجاند یعنی بسته کردن در های رحمت خداوند (ج) بر خود یعنی ناراضی ساختن خداوند (ج) یعنی خود خواهی یعنی شکستاندن دل بیچاری که نعوت به آن بزرگی را از دست داده یعنی ظلم وستم کردن .وکسی که یتیم را با دستانش نوارش وبا کردار خود برخویش آن را با وقار وبا لبخند خود دلش را به زنده گی امیدوار میسازد.

خداوند عظمه برایش اجر وچاداش جنت را می دهد ووخداونده عظمه می فرماید زمانی بنده یتیم گریان میکند هفت طاق عرش به لرزه در می آید .وبدست آوردن  دل طفل یتیم یعنی خوش ساختن پروردگار است .یغنی پاداش جنت ,یعنی رضایت مردم ,یعنی سر بلند وقاره یک شخصی با احساس نباید به طفل یتیم خنجر زده ودل آن را شکستاندن وچون رضای خداوند در رضای آن یتیم است

.

 About the author

asmajan

اسما محمدی هستم در سال 1377در شهر هرات متولد شدم هم اکنون شاگرد صنف 9 در مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160