دنیای روشندلان.....

Posted on atبارالهی !


توراسپای گذارم بخاطر خلقتم ،مرا در دنیا با این همه نعمات و زیبایی هایش که دیگران می بینند و می گویند ؛آفریدی ولی افسوس که من از نعمت دیدن این همه زیبائی ها محروم هستم .


گاهی دلم گرفته میشود ، با خودم میگویم چرا  باید من همه جا را تیره و تار ببینم وتمام دنیای من سیاه و تاریک باشد ، چرا دستان پرمهر مادرم را لمس میکنم ،ولی چهرهٔ مملو از مهرش را نمیبینم اما ، باز هم تُراسپاسگذارم .


درین مقاله سیری گذرا دارم به دنیای روشندلان یعنی اشخاصیکه اگر دیدهٔ شان تاریک است ولی با داشتن عزم راسخ و دل سراسر امیدشان آنان را روشندل مینامند.


 با تأسف که در افغانستان عوامل متعددی چون فقراقتصادی ، آلودگی محیط زیست، عدم دسترسی مردم به مراکز صحی بخصوص زنان ومشکلات ژنتیکی سبب شده تا سالانه بیش از 25000 تن دید چشم شان را از دست بدهند و همچنان بر اساس گزارش سازمان صحی جهان بیش از 400000 تن نا بینا ویک ونیم میلیون نفر با دید ناقص در افغانستان بسر میبرند و بر اساس این آمار زنان بیشتر در معرض نابینا شدن هستند تا مردان .


گرچه برای اشخاص نابینا مراکز بخصوصی ایجاد گردیده تا بتوانند پا به پای دیگر افراد جامعه فعالیت کنند ولی باز هم روشندلان کشور ما با مشکلاتی چون نبود امکانات مالی ، فقر ، بیکاری ، عدم دسترسی به مراکز تعلیمی ، فراهم نبودن زمینه های کاری و عدم توجه نهادهای دولتی مواجه اند.برای افراد نابینا مراکز تعلیمی مخصوصی بنأ شده که توسط کتابهای مختص به نابینایان تدریس میشود ،خطی را که افراد نابینا میتوانند تشخیص دهند و بخوانند بوسیله لمس پنجه های دستان شان میباشد که اینوع خط را بریل میگویند .الفبای خط بریل توسط (لوئی بریل ) فرانسوی که خود از سه سالگی نابینا بود اختراع شد و این حروف برجسته نگاشته شده تا فرد نابینا به کمک حس لامسه اقدام به خواندن آن کند.سازمان علمی، فرهنگی ملل متحد یونسکو با مشوره شورای جهانی نابینایان در سال 1950 م ، 15 اکتبر (23 میزان ) را بعنوان روز جهانی عصای سفید  نامگذاری کردند که بر اساس این قانون عصای سفید ، تصویری جدیدی از نابینایان را در جامعه و در ذهنیت مردم ترسیم نمود ، چون در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان عصای سفید را میتوان به عنوان پرچم استقلال شان قلمداد کرد.خوشبختانه روشندلان با داشتن ، اراده و عزم راسخ به تمام امورات جامعه دسترسی داشته چنانچه واضح و هویداست که در عرصه های ورزش ، کار در دفاتر و مراکز آموزشی ، کارگاه ها و سایر امورات محولهٔ شان به بهترین وجه قادر به أجرای آن هستند پس (خواستن ،توانستن است). در أخیر برای جلوگیری از نابینا شدن و تناقص دید در بین افراد جامعه باید حفظ الصحه فردی ، اجتماعی ،محیطی ، تغذیه سالم استفاده از ویتامین A در وعده های غذائی روزانه ، وقایه ،آگاهی دهی از تداوی چشم میتوان از ازدیاد نابینائی جلوگیری کرد ؛ از سوی دیگر خانواده ها و دولت باید امکانات زندگی را بشکل خاص برای نابینایان فراهم نموده و با کمک ،گرفتن دست یک نابینا وپرهیز ازنگاه  تمسخر آمیز بسوی آن امید آنرا به دنیای تاریکش رونق بخشیده و دلش را روشن نمائیم .                        


  نگارنده: خاطره (فاخر)


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160