آیا مادر بودن مانع مساوان است؟

Posted on at


 


هرگاه انسان از سرشت انسانی خویش بیگانه شود، از او چه ساخته خواهد شد، روزی داروین از سرشت انسانی خویش بیرون شده و ادعا کرد، ما از نسل میمون هستیمامروزه برخی از کشور های به ظاهرمتمدن و پیشرفته از سرشت انسانی جدا شده وهمجنسگرایی را قانونی میسازند؛ در دنیای بی هویت و یا در جاهلیت قرن 21 خیلی از عجایب را می بینیم یا می شنویم؛ یکی ازین مسایلی که بازار رسانه ها را گرم دارد، مسله حقوقی زن و برابری بین زنان ومردان می باشد که متاسفانه در کشور ما ازین مسایل سوء استفاده شده ومی خواهند برخی زنان را بی هویت ساخته واز فطرت سلیم انسانی شان جدا سازند 


از چندی پیش بی بی سی برنامه صدای زن در بی بی سی را راه اندازی کرده بود تا به گفته خودشان، مشکلات زنان در جهان را انعکاس دهند که در این اواخر کنفرانس تحت عنوان(صدای زن در بی بی سی )در لندن تدویر یافت که خبر نگار بی بی سی از مقر کنفرانس گزارش می داد و می گفت: ( یکی از موضوعات مهم این کنفرانس نابرابری بین زنان ومردان می باشد. این گزارشگر که خودش هم زن بود خیلی با خوشحالی صحبت می کرد وبیان می داشت که یکی از موضوعات خیلی پرطرفدارو جالبی که به بحثگرفته شد، این بود که آیا مادر بودن مانع تساوی حقوق زنان ومردان می باشد؟ او خیلی با هیجان و اظهار خرسندی گفت که خوش بختانه هفتاد فیصد شرکت کننده گان به این نظر بودند که بلی مادر بودن مانع تساوی حقوق می باشدمن( شنونده) نمی دانم این ها از برابری زن ومرد چه می خواهند وفکر میکنم برابری که این ها می خواهند ممکن نیست؛ چرا که هیچ کدام از آنها خالق خود نیستند و نمی توانند شخصیت خویش را تغییر دهند. آیا ممکن است مردان و زنان مساوی شوند؟ آیا مرد می تواند مثل زن حامله شود؟ آیا می تواند مثل زن عادت ماهوار داشته باشد؟ آیا میتواند مثل زن پستان داشته و فرزندش را شیر دهد؟ و ... از این بگذریم که مساوات ممکن نیست و ازین تلاش ها برای مساوات زن و مرد چیزی نصیب زنان نشده؛ بلکه بیشتر دچار بی هویتی و بی شخصیتی شده و خود و زنانگی شان را گم خواهند کردآن چه خیلی درین کنفرانس قابل توجه بود این که بیشتری زنان بخاطری برابری با مردان می خواهند مادر نشوند که در این صورت نسل آدمی منقرض میگردد، اگر این تلاش ها نتیجه دهد تا وقتی که مردم باور کنند که بلی خوب است زن ومرد کاملا مساوی شوند؛ خواهیم دید که نسل انسانی وجود نداره  تا مساوات را عملی سازند، چون این زنانی که خود را زنان برتر دنیا معرفی می کنند نمی خواهند مادر شوند؛ لذا غوغای مساوات چه معنی دارد؟در مورد زنان افغان خیلی باید دقیق و هوشمندانه کار شود و آگاهی لازم برای شان برسد؛ چون زن افغان در چنگال دو گرگ درنده قرار دار، یکی باورهای جاهلی که به زن حق ملکیت، انتخاب، ارث او را نمی دهد و دیگر شعار های مساوات وحقوق زنی که می خواهند زن افغان را از خودش بیگانه ساخته وبه اصطلاح محلی از (دم باران بیرن کرده و زیرناوه بنشانندامید است زنان افغان موقف درست خویش را شناخته و در روشنایی هویت انسانی و اسلامی خویش با این گرگهای درنده خوی مقابله نمایند.


دوستان این درک من از یک برنامه است انتظار نظریات و پیش نهاد های شما را دارم.About the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160