چه موادی را میتوان از نفت استخراج کرد ؟

Posted on at


انسان از همان ابتدا بدنبال موادی بود که بتواند با آن حرارت ایجاد نماید و انرژی بدست آورد. نفت یکی از موادی است که بشر آن را کشف نمود و شروع به استفاده آن برای تولید حرارت و انرژی کرد. نفت در میان منابع انرژی مقام نخست را دارد و دامنه مصرف آن روزبروز افزایش پیدا میکند. تیل یکی از موادی است که از نفت استخراج میشود و پیشتر بعنوان روغن در چراغهای نفتی بکار میرفت و هنوز هم موارد استفاده خود را داردپطرول دیگر ماده ای است که از نفت خام بدست می آید و در اوایل بعنوان ماده ای زاید بود که هنگام پالایش آن را تا جای ممکن کمتر تهیه میکردند. اما با پیدایش موتورهای احتراقی نیاز به پطرول زیاد شد و مصرف آن به اندازه ای زیاد شد که پالایشگاهها مولکولهای ترکیبات نفت را برای بوجود آوردن پطرول میشکنند


دیزل هم ماده ای دیگر است که از نفت بوجود می آید و برای موترهای پرقدرت استفاده میشود. روغن های روان نیز یکی دیگر از محصولات نفتی است که بیشتر برای روان نگهداشتن بخشهای مختلف ماشی آلات استفاده میشودقیر دیگر ماده ای است که از نفت خام بدست می آید و موارد مصرف مختلفی دارد. از جمله آسفالت نمودن سرکها و محافظت از پشت بام ها. قطران طبیعی و موم از دیگر موادی هستند که از نفت بوجود می آیند و هر کدام موارد کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارندAbout the author

160