ازدهام ترافیکی شهروندان کابل را به ستوه آورده است

Posted on atکابل، با جمعیت بیش از پنج میلیونی نفری، امروز به یکی از پرجمعیت ترین ولایت های افغانستان مبدل گردیده است. امروز از همه گوشه و کنار افغانستان مردم رو آورده اند به طرف کابل و در این شهر مسکن گزین شده اند.
مسکن گزین شدن مردم در شهر کابل چند دلیل دارد: اول اینکه کابل به عنوان پایخت افغانستان میباشد و تمام مقامات و ادارات ارشد در این ولایت اقامت دارد. و دوم اینکه این شهر نسبت به دیگر شهر های افغانستان از امکانات خوبی برخور داراست.
از برق گرفته تا ساختمان های مجلل، جاده های اسفالت شده و دیگر خدمات در این شهر مساعد میباشد. که مردم را بیشر از دیگر ولایت ها بطرف خود کشانیده است


.


گرچه این وظیفه حکومت است که هر نوع امکانات را باید در دست رس مردم قرار دهد، حتی که در در دور ترین نقاط افغانستان سکونت داشته باشند. اما حکومت این توان را در خود نمیبیند و تنها کاری را که انجام داده است آن مساعد نمودن بعضی امکانات در شهر کابل میباشد.
چیز دیگری که مردم را بیشتر به طرف کابل میشکاند آن عدم کار در دیگر ولایت های افغانستان میباشد که این بزرگترین مشکل برای مردم تا به حال بوده است. که مردم رو میاورند به طرف کابل، زیرا در این شهر زمینه کار مساعد تر از دیگر شهر های افغانستان میباشد


.
بنا مسکن گزین شدن بیشتر مردم در ولایت کابل، مشکلات زیادی را برای مردم ببار آورده است. که عمده ترین مشکل آن ازداهم بیش از ترافیکی میباشد، که مردم ساعت ها را در راه بندی گیر میمانند، درست و به موقع به جاهای که میخواهند برسند رسیده نمیتوانند.
حتی بعضی ها، به دلیل همین راه بندی بعضی از اقارب شانرا از دست داده اند، زیرا کسانیکه مریض دارند و مریضی شان جدی میباشد، که باید به زود ترین وقت نزد داکتر برده شود و آنها به راه بندی ها گیر میمانند و ساعت ها را انظار میکشند تا راه باز گردد. و یک مریض عاجل کی ساعت ها را انتظار کشیدن میتواند و به همین دلیل شانرا قربانی همین ازداهام های ترافیکی شده است


.
از سوی دیگر نرسیدن کارمندان حکومتی و خصوصی به اسرع وقت به محل کار شان، معضل دیگری است که مردم با آن مواجه است. همه روزه یک و یا دو ساعت وقت کسانیکه کارمند هستند و یا دیگر شغل دارند در رفت آمد شان بخاطر ازدهام ترافیکی زایع میگردد.
همچنان عدم رعایت فرهنگ شهر نشینی و نظافت معضل دیگری است، که سر راه شهروندان کابل قرار گرفته است. رعایت نکردن این فرهنگ باعث شده است که شهر کابل، به یکی از  کثیف ترین پایخت های جهان مبدل گردد.About the author

160