پیشرفت بانوان در بخش رسانه های اجتماعی در آسیای مرکزی

Posted on at


افغانستان کشوریست که باداشتن 30 میلیون نفوس که حداقل نصف آنرا بانوان تشکیل میدهند. بانوانیکه با گذشت دوره های مختلف حکومت داری در این کشور طعمهای تلخ وشیرین روزگار را چشیده اند که از آنجمله میتوان به دوره تلخ حکومت طالبان در این کشور اشاره نمود. در آنزمان افغانستان قفسی بیش برایشان نبوده, جرات رفتن به بیرون از خانه را نداشتند و در صورت رفتن باید آماده شلاق طالبان میبودند.اما اکنون نه تنها جرات رفتن به بیرون از خانه را دارند. بلکه همگام با برادران خود مسیر رسیدن به مدارج عالی علمی را پیموده برای پیشرفت افغانستان تلاش مینمایند. ایشان به این باوراند یک کشور زمانی به رشد و شگوفائی میرسد که جوانان نیرومند و فعال داشته باشد. که از آنجمله میتوان به بانوان توانمندی در عرصه ترویج تکنالوژی همچون رویا محبوب, فرشته فروغ , الهه محبوب و غیره اشاره نمود.ایشان فعالیت خود را با ایجاد دفتری تحت نام افغان سیتادل در شهر هرات بصورت مستقل آغاز نمودند. که اکنون دفتر افغان سیتادل در اکثر ولایات افغانستان فعالیت داشته توانسته زمینه آموزش و استفاده از شبکه های اجتماعی بخصوص فلم انکس را فراهم سازد. که از آنجمله میتوان به صنوف آموزشی این دفتر در مکتب امیر علی شیرنوائی در شهر هرات اشاره نمود. در این مکتب اضافه از 60 شاگرد آموزشهای لازمه در رابطه به فلم انکس را فرا گرفته با چهره جدید فلم انکس نیز آشنائی کامل حاصل نمودند.در حال فرا گرفتن آموزشهای لازمه در رابطه به گزینه های کاربردی مایکروسافت وُرد میباشند. ایشان با علاقه مندی کامل در این صنوف حاضر شده و مطابق به عناوین تعین شده مصروف نوشتن وبلاک هایشان در شبکه اجتماعی فلم انکس اند. ایشان بعد از سپری نمودن و حضورشان در صنوف آموزشی مربوط به دفتر افغان سیتادل نه تنها سویه علمی شان را در زمینه شبکه های اجتماعی, برنامه های کاربردی کامپیوتر ارتقا بخشیده اند. بلکه منحیث جوان به این باور رسیده اند. جوانان محور اصلی جوامع اند. با حرکت در آمدن آنها جامعه نیز حرکت میکند وبا توقف شان جامعه نیز از حرکت می ایستد.برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید پیوند زیر را ببینید: http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160