د ښځو پرمختک د اجتماعی رسانو برخه کی په منځنی آسیا کی

Posted on at


افغانستان تقریبا ۳۰ میلیونه نفوس لری چی حداقل نیمه برخه یی ښځی دی. ښځو د تاریخ مختلفو دورو تیریدلو سره ډیری ستونزی یی لیدلی دی چی د هغو جملی نه کولی شو د طالبانو دوری ته اشاره وکړی. په هغه وخت کی هغوی ته د قفس په توکه وو٬ د باندی تللو اجازه یی نه درلودله او د تللو په صورت کی د طالبانو شالاقانو خوړولو ته به ولاړ وو.اوس نه فقط چی د تللو جازه د کور نه لری٬ مګر د خپلو ورورانو سره د لوړی زده کړی برخه کی د یو بل سره د زده کولو په حال کی دی او د افغانستان پرمختک لپاره کوښښ کوی. دوی په دی باور باندی دی یو هیواد هغه وخت پرمختک کوی چی فعاله او قوی ځوانان ولری. چی د هغو جملو نه رویا محبوب٬ فرشته فروغ٬ الهه محبوب او نورو ته اشاره ولرو.دوی خپل فعالیتونه د افغان سیټادل شرکت جوړولو سره په هرات په مستقله توکه پیل کړلو. چی اوس مهال خپل ټول فعالیتونه یی په افغانستان کی پیل کړی دی. چی د زده کړی او اجتماعی رسانو برخه کی زده کونکو او خلکو ته یی آسانتیاوی فراهم کړی دی. چی کولی شو یو د انترنټ ټولګی ته په امیر علی شیر نوایی ښوونځی اشاره ولرو٬ په دغه ښوونځی ۶۰ زده کونکی د انکس فلم پاڼی زده کولو په حال کی دی او هم د انکس فلم نوی څیری سره آشنا شوی دی.په اوس مهال کی زده کونکی د ورد پروګرام زده کولو په حال کی دی. دوی په دیره مینه باندی خپل ټولګیو ته حاضر کیږی او د ټاګل شوی موضوع باندی بلاګ لیکی او په انکس فلم پاڼه کی یی کښښدی. دوی وروسته د وخت تیرولو په افغان سیټادل شرکت په اجتماعی شبکو کی یی د خپل ظرفیت برخه کی کار کوی. او د یو ځوان په توکه باندی دی باور ته ورسیدل چی٬ ځوانان د ټولنی اصلی محور دی. د هغو حرکت سره ټولنه د پرمختک په لوری باندی حرکت کوی او د هغو دریدلو سره د ټولنۍ پرمختک دریږی. زما د انکس فلم مختنی مقالو لیدلو لپاره په لاندی لینک باندی ټک ووهی: http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160