عمل کردن به راه و روش پیامبر بزرگ اسلام

Posted on at


خداوند(ج) حضرت محمد (ص) را بهترین و برگزیده ترین پیامبر خویش انتخاب نموده و او را اولین و آخرین پیغمبر روی زمین دانسته است و مقام او را نسبت به دیگر پیامبران بیشتر ارج نهاده است و بر تمام بنده گانش امر فرموده است تا همیشه راه و روش پیامبر گرامی اسلام را تعقیب کنیم و همیشه او را برای خود الگوی بزرگی قبول نماییم


 


ما مسلمان هستیم و پیش بردن سنت پیامبر بزرگمان وظیفهء ما میباشد ، اگر ما طبق رفتار آن حضرت (ص) کارهای مان را پیش ببریم و راه و روش آن حضرت را در زندگی خویش عملی کنیم هیچگاه در زندگی شکست نمیخوریم . همیشه در همهء کارها موفق خواهیم بود و در زندگی درگیر هیچ مشکلی نمیشویم و یک بندهء خوب برای پروردگار خویش خواهیم بود و پروردگار بزرگ ما را دوست خواهد شد و به نزد او جایگاه خوبی خواهیم داشت


 


آن حضرت در تمام کارها میانه رو بوده و طوری رفتار میکردند که از رفتار شان هیچ ضرری به کسی نمیرسید ، همیشه رفتارشان مطابق با اوامر خداوند (ج) بود . به بزرگان همیشه احترام میکردند و به خوردان شفقت داشتند ، هرگز کسی را آزار نمیدادند ، همیشه مردم را به یاری و برادری تشویق میکردند و به مردم درس مهر و محبت میاموختند ، همیشه با مشوره های نیک و سازندهء شان مشکلات مردم را حل میکردند در همه حال شکر خداوند (ج) را مینمودند و خداوند (ج) را حاضر تمام احوال خویش میدانستند و مردم را به صبر و شکیبایی رهنمایی مینمودند


 


اگر میخواهیم یک بندهء خوب باشیم و خداوند(ج) از ما خشنود باشد باید احترام و عزت آن پیامبر را داشته باشیم و از سنت او پیروی نماییم تا موفق ترین انسان شویم
نویسنده : امید دورانی


برای رقتن به بلاگ قبلی بر روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/94482/94482About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160