زنده گی

Posted on at


 

زنده گی چیست؟

از زنده گی چگونه لذت ببریم؟

چی قسم متوجه خوبیها و بدی های زنده گی شویم؟

از زنده گی چه قسم استفاده کنیم؟

                                                                                                           زنده گی به مانند قطاری است.......

قطاری که سر هر ایستادگاه یکی یکی همه را پایان میکند...

پیر و جوان، خرد وکلان، زن و مرد،....

همه و همه .....

حتی اگر آخرین نفر هم بمانی باز هم پایانت میکند...

پس به این قطار دل نبند

.....                                                                                                          ......

 کوشش کنیم در داخل این قطار با اشخاص خوب و خردمند آشنا شویم متوجه رفتار خود با همچو اشخاص باشیم از اشخاص بد پند و از اشخاص خوب تجربه بگیریم تا بهترین سفر داشته باشیم و لذت زنده گی را بچشیم.

وقتی در این قطار پا میگذاریم و میخواهیم سفر خود را آغاز کنیم باید متوجه همه رفتار، اعمال و کردار خود باشیم از آن جمله یکی خوبی ها و بدی ها است.

وقتی انسان در این قطار با آدمهایی که در ذهن انسان تصویری زیبا به یاد گار میگذارند  ارتباط بر قرار کند و از خوبی های این اشخاص استفاده کند آن وقت است که هم با خدای خود بیشتر آشنا شده و هم باعث این میشود که قطار زنده گی اش به سوی راه های روشن سوق گیرد.

اگر انسان در این قطار با اشخاص فجیع و بد ار تباط گیرد نه تنها اینکه از خدای خود دور میشود بلکه قطار زنده گی اش به سوی راه تاریکی سوق میگیرد.

استفاده درست از زنده گی به خود شخص مرتبط است که چگونه استقاده میکند و در داخل این قطار با چه اشخاص آشنا میشود اشخاصی که برایش میشن تجربه شیرین و یا اشخاصی که میشن تجربه تلخ.

پس در این قطار باید خیلی متوجه باشیم توجه به خود به اشخاص اطراف خود تا بتوانیم از این قطار زنده گی استفاده مزیدی را برده باشیم.                                    

این بود تعبیر من از زنده گی

 About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160