ملت افغانستان خواهان صلح است

Posted on at

This post is also available in:

هر کس در زندگی روزمره خود خواهان پیشرفت٬ مقام و آینده سازنده میباشد٬ اما در کشور های اسلامی مسلمانان خواهان صلح میباشند. در کشور های اسلامی خصوصا افغانستان٬ کاملا اوضاع رو به سوی بی امنی روان میباشد. هر روز صبح زمانیکه از خواب بیدار شوی عوض اینکه خبر خوشی بشنوید خبری از انفجار٬ کشتار٬ جنگ میان حکومت و طالبان و غیره میشنویم. که بخصوص فعلا کفتکو های میان دولت و طالبان که بیشتر مردم را برای سالهای آینده به فکر انداخته اند.حال ملت افغانستان در کشور خود گیج مانده اند٬ دولت افغانستان فعالا در یک اوضاع بسیارد پیچیده سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی بند مانده است. که این خودش یک هشدار برای جامعه جهانی میباشد. کشور زیادی کوشش کردند که در افغانستان صلح بیاورند اما نتوانستند روسیه شکست خورد٬ و آمریکا هم تا به حال در این پیچیده های سیاسی مانده است.قبل از همه آمریکا خواهان این بود که در افغانستان صلح بیاورد اما حالا آمریکا هم در حال بیرون کردن نیروهایش از افغانستان میباشد٬ بخاطریکه هر روزه در افغانستان ۶ و یا هم ۷ نیرو آمریکا جام مرگ را میچشند. و به همین خاطر است که تمام کشور های جهان بر این اند که در افغانستان صلح بیاورند٬ و میان حکومت افغانستان و طالبان یک راه حال را پیدا کنند.


اطفال افغان هر روز برای صلح گریه میکنند٬ هر روز در افغانستان زندگی بسیاری از مردم عزیز ما از بین میرود٬ بعضی ها از مردم افغانستان بنا بر اوضاع سیاسی٬ فرهنگی٬ اقتصادی و اجتماعی از افغانستان بیرون میروند.جوانان بخاطر پیشرفت صلح نظریات زیادی در افکار خویش دارند اما بدبختانه کدام امید نیست که در این حکومت نظریات خویش را په پایه عمل بنشاند. بخاطریکه دولت تا به حال بخاطر آرام شدن اوضاع سیاسی و عمل کردن نظرات جوانان کدام کار را انجام نداده است.در کنار جنگ ملت افغانستان همرای یک مشکل دیگر هم روبرو میباشد که همانا دانش بانوان افغانستان میباشد٬ بخاطریکه طالبان نمیخواهند که دختران تعصیل کنند و خواهان پیشرفت دختران در عرصه دانش نمیباشند. همچنان طالبان یک تعداد از مکاتب دخترانه را در افغانستان به آتش زدند. آنها فقط خواهان پیشرفت خانگی زنان میباشد٬ طالبان خواهان این اند که زنان فقط باید از شوهر شان پیروی کنند و اطفال ایشان را نگهداری کنند و بس. که حالا در افغانستان یک جنگ بسیار بزرگ میان دولت افغانستان و طالبان جریان دارد.افغانستان یک کشور اسلامی میباشد که بسیار جاهای دیدنی و تاریخی دارد. همچنان مردم افغانستان بسیار مهمانواز و مهمان دوست میباشد. همچنان خواهانم که هر چه زودتر ملت افغانستان به یک صلح پایدار و دایمی دست پیدا کند. جوانا ملت افغانستان خواهان پیشرفت در هر عرصه بخصوص علم و دانش میباشد٬ هر کدام شان خواهان صلح در افغانستان میباشد. هر کدام شان خوان زند گی با علم میباشد٬ میخواهند که پیشرفت فکری و رهبری فکری داشته باشند تا که باشد بتوانند یک صلح پایدار در افغانستان بیاآورند.


:و در آخر این هم ویدیو از پیشرفت های بانوان افغان در این چند سالژوندی دی وی افغانستان


زنده باد افغانستان


Long live Afghanistan


:لطف کرده مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من را با پیوند زیر دنبال نماید


http://www.filmannex.com/Enayatullah


عنایت الله مایار


 About the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160