چی میشد تنهایی جای عشق رو بگیره

Posted on at


چی میشد تنهایی جای عشق رو بگیره!


 


ای بابا خسته شدم بس آدم ها گفتن عشق عشق عشق !خسته شدم بس نویسندها از عشق واز با هم بودن نوشتن  دیگه از هر چی دست پر خسته شدم .ا ی خدایا  یک کاری کن  جای عشق رو تنهای بگیره تا یکی قدر اون یکی رو بدونه خدایا واسه یک روز هم که شدهزنرو از روی زمین مهو کن تا مرد ها قدر زنا روبدونند تا این قدر گناه شونو ب اشک چشمان زنان نشورند یا شاید هم یک روز مرد ها رو از روی زمین بردار تا زنان یک نفس راحت بکشند اون وقت میدونی که دنیاگلستان میشه  ،از دست مرد ها راه هم نمی تونیم بریم  یا متلک می پرونند یا چشمشون دنبال ناموس مردمه البته به آقایان خیلی آقا بر نخوره قصدم اون جور یهاست ،خودمونیم به بعضی مرد ها که یک دختر خوشکله ناز نازی سلام میکنه  مرده فکر میکنه خبری تا حال واحوال  فک وفامیل شو هم می پرسه


بابا بسه دیگه میگن هر چه به مرد رو بدی پرومیشه  راست گفتن :این تجربه  یک خانم سال مند 70 ساله مجرد است  هنوز که هنوزه  مرد ها او را قنیمت می شمارند نکه دختر خوشکلا با هوش شدنند مرد ها چشم به پیرزن ها دوختن دیگه کسی به مرد های نیمه زن امروزی زن نمی ده این جاست  که دختر خانم ها  راحت راحتن اون وقت ها گذشت که بابای دختره  بی خبر شوهرش داده بود رفت  حالا دختر ها احریمن شدند  قبلا وقتی می رفتم دبیرستان پسرها  می گفتن پسرها شیرن مثل شمشیرن ،دختر ها باد کنکن دست بزنی می ترکن حالا زمانه برعکس شده شعر هم برعکس شده باید بگن دختر ها شیرند مثل شمشیرند  پسر ها باد کنکند دست بزنی می تر کند .


اصلا تا حالا به این موضوع  که می گن دختر هاترسو هستند فکر کردین این ها همه شایع هستند پسر ها واسه دختر ها درست کردنند می دونید چطوری  خوب وقتی یک دختر کنار یک پسر نشسته اونم پسر های امروزی از اون بچه سوسول های  خوشتیپ دخترم امروزی چون نامردی نشه یک سوسک یا یک موش رو بندازین روی پای هر دوشون پسره زود تر بلند میشه ولی چون خوش صدا نیست جیغ نمی زنه  اون های هم که خیلی کثیف هستتد هیچ اکصول عملی نشون نمی دهند ولی دختره اول جیغ می زنه بعد بلند میشه حالا شما بگین کدوم یکی شجاع تر هستند؟یا بگین کدو مشون ترسو تر هستند ؟خوب حالا بی خیال این موضوع بریم سرحسود بودن  دختر ها  میگن دختر ها خیلی حسودن چرا چون جناب آقای محترم شوهر ه گرامی شونو وقتی دست تو دست کنار یک زن دیگه می بینند عصبانی میشن فوقش دختره یک کتکی خورده پسره هم 2 ماه کامل منت کشی می کنه تا دیگه از این کارا نکنه  حالا حق ترفه کی این که دختر ها از حقشون دفاع میکنند گناه یا بخشیدن گناه های همسرشون اشتباه  پس چرا حی پسر ها شایع درست میکنند یکی بگه گناه دختر ها چی ! اوه اوه  واسه همینه که من اسم مقالم گذاشتم چی میشد تنهای جای عشق رو بگیره  چون تنهای هاست که باعث میشه انسانبه اشتبا هاتش پی ببره  باعث میشه قدرهم دیگرو بدونیم  دلمون واسه هم تنگ بشه وقتی میگن خدا دانا ست ومرد وزن  را مساوی آفریده است این رو با قلب تون قبول کنید چون یک مرد به زن  ویکزن به مرد همیشه محتاج هستش  اگر همسر دارید قدر همسر تون رو بدونید واگرهم که نه قدر والدین تون رو بدونید .                             About the author

160