تلاش دانش آموزان بسوی آینده روش و افغان سیتادل

Posted on at


بشر از دیرینه تا حال همیش در جستجوی راه های مؤثر و کار آمد برای پیش برد امورات زندگی و پیشرفت در عرصه های تکنالوژی، علوم، صنعت، زراعت، ادبیات و هنر و تمامی بخش های دیگر بوده٫ و همواره در تکاپو میباشد تا از راه های مختلف وارد این عرصه ها گردد.


پیشرفت در عرصه هنر و ادبیات از جمله ارزشمند ترین و پرطرفدار ترین رشته در بین قشر تحصیل کرده و دانش پرور میباشد.در کشور عزیز ما افغانستان مفکوره های ارزشمند و استعداد های نهفته در وجود اکثریت باشنده گان این مرز و بوم دفن شده که به علت نبود اوضاع امنیتی مناسب، بحران چندین دهه جنگ و نابسامانی و مهاجرت ها این استعداد های نهفته همچنان دست نخورده و ناشگفته باقی مانده است.


اما خوشبختانه نهاد ها و مؤسسات گوناگونی در تلاش اند تا این شرایط نابسامان را رنگ دیگری بخشند و بخصوص در جامعهٔ ما که نقش زنان نسبت به مردان کمرنگ تر محسوس میشود این مؤسسات میخواهند زمینه های متعدد را برای رشد این استعداد ها و خلاقیت ها فراهم سازند.از آن جمله دفتر افغان سیتادل خواسته تا گام مؤثر در این عرصه نهاده و جوانان و مفکوره های نا شگفته آنان را شگوفا سازند و در راه ارتقای علم و فرهنگ، بلند بردن سطح دانش و تعلیم جوانان به همکاری فلم انکس خدماتی را ارائه دهند.


دانش آموزان لیسه گوهرشاد بیگم در این هفته طریقهٔ ثبت شدن در فیس بوک همچنان آشنائی با صفحه فیس بوک٫ طریقه های کارکردن با آن  بشکل کامل تدریس گردیدند.همچنان شاگردان جدیدالشمول نیز در روز های جفت طبق پلان درسی شان  برنامه های ابتدایی را فراگرفتند و همچنان تمامی شاگردان مقالات شان را تحت عناوین (طبیعت ،خلق خوش خلق را شکار کند ،واحترام به حقوق والدین) ارائه داده و به بحث روی مقالات شان نشستند .


شاگردان لیسه گوهرشادبیگم اظهار سپاس و امتنان خویش را از دفتر و کارمندان پرتلاش افغان سیتادل بیان نموده٫ و با شوق و اشتیاق به این پروسه ادامه میدهند و بانقدوبرسیمقالات یکدیگر درحضور استادشان درقسمت بلاگ نویسی و در نظرگیری قواعد دستوری و درست نوشتن لغات وجملات موفقانه این روال را طی مینمایند.برای دید مقاله های قبلی من میتوانید پیوند زیر را ببینید: http://www.filmannex.com/Ghouharshad


خاطره «فاخر»About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160