تنهایی یعنی....

Posted on at


 


تنهایی یعنی خدا...


خدایا تو دلت نمیگیره از این همه تنهایی ها؟


ما انسان ها میگوییم که تنهاییم با اینکه چهار طرف ما به جز از خانواده دیگر همه آدم های درنده هستند...بودنشان نباید به ما حس تنهایی را بدهد آنها که این همه در نقاب خوبی ظاهر میشوند.....آنها دوست هستند......یعنی واقعآ آنها دوست هستند..؟؟؟؟دوست یعنی آنی که به من تحمت زد..؟ یا آنی که به من خنجر زد...؟ما اگه یک دوست واقعی بخواهیم واقعآ باید کجا را بگردیم..؟


آهاااااااااان.....یادم آمد شاید دوست خوب همانیست که همیشه به فکر ما هست یا همیشه وجودش به ما آرامش میدهد یا اینکه خطای مارا بدون قهر شدن میبخشد یا انیکه برای من یا ما گذشت میکند.....


آری او را یافتم دوست بالاست آن بالا که نمیتوانم ببینمش ولی وجودش آرامش دهندست...درست حتس زدی دوست تو دوست من است و دوست ما.....اللهدلم از بعضی ها که خود را دوست میگویند گرفته نمیدانم چرا این موضوع را نوشتم ولی دلم گیره.....


گیره یه دوست واقعی......و دوست واقعی یعنی خدا.....


دوستت دارم خدا جان...


 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160