Afghanistan and Central Asia Diversity for Olympic Success.The Afghan Perspective(Dari)55485

Posted on at


موفقیت های متنوع المپیک برای آسیای مرکزی و افغانستان


آسیای جنوبی و مرکزی  همراه با فرهنگ ها، زبان ها، و مناطق باور نکردنی که شامل کشورهایی آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان است. افغانستان به تنهایی از مناطق دیگر آسیا بسیار متنوع است که این کشور دارای مناطق مختلف، سنت ها، و دوره های گوناگون عقیدتی بوده که این کشور را از کشور های ذکر شده در بالا بسیار متمایز میسازد و به پیچیدگی این کشور می افزاید. که این خود یک نقطه مثبت برای این کشور محسوب می شود.


در مقاله قبلی خود که درباره "بدست آوردن گنج شکار بخاطرمکتب سازی در افغانستان بود " به مقایسه بین آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا اشاره کردم. امروز که  بازی های المپیک به پایان رسیده است، من از شما دعوت میکنم که به مدال های مشترک جامعه اروپا را ببینید، و شما خواهید دید که با وجود  تنوع درفرهنگ، زبان،عنعنات چگونه توانسته اند که در زمینه ورزش به این بلندی برسند.


 


طرح توسعه افغانستان برای راضی کردن این تنوع زبانی و قبیلوی طراحی شده. تا بتواند تا حدی جاهای خالی و ضروریات نظام آموزش و پرورش و اقتصاد افغانستان را مرفوع سازد. به همین دلیل است که ما توجه به ایجاد بخش های گوناگون داریم و با مشخص نمودن زبان های مختفت میخواهیم فیلم انکس را در تمام آسیای مرگزی توسعه داده ومردم با همدیگر در ارتباط باشند برای استفاده نمودن از تجارت یکدیگر


این هفته، روح الله نیکپا نماینده افغانستان در بازی های المپیک در ورزش تکواندو،که توانست با پیروزی در مسابقات بلجیم و در مسابفات لندن مقام های خوبی را برای افغانستان کسب کند که خود نماینگر ظرفیت بالای افغانها می باشد که باوجود فرهنگ های بسیار باز هم توانسته اند برای کشور خود در کنار دیگر کشورهای آسیای مرکزی مقام کسب نمایند


 


 


قزاقستان موفق به کسب 13 مدال المپیک، که 7مدال آن  طلا بود.

ایران 12 مدال که 4 مدال آن طلا بود

آذربایجان 10 مدال که مدال آن 2 طلا بود

ازبکستان 4 مدال که 1 مدال آن طلا بود

تاجیکستان 1 مدال

افغانستان 1 مدال

در مجموع 14 مدال طلای از 41 مدال المپیک المپیکی! برای کشور های آسیای مرکزی


Click here for reading this page in EnglishAbout the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 108
160