Alamat ng Antipolo

Posted on at


Alamat ng Antipolo

Sabi ng matatanda, ang mga magsasakang naninirahan sa kapatagan noong
pahahon ng Kastila ay nagsilipat sa kabundukan upang makaiwas sa kalupita
ng mga dayuhan. Sa kagubatan na sila namalagi para huwag masangkot sa
kaguluhang nagaganap sa bayan. Ang patuloy na paghihimagsikan ay lalong
nagpagalit sa mga Kastila. Umisip sila ng paraang maka-paghiganti. Maraming
walang malay na Pilipino ang kanilang pinag-bintangang kasapi ng Katipunan
at ipiniit sa madilim na karsel.

Nabalitaan ng mga naninirahan sa bundok ang gagawing paglusob
ng mga guardia sibil sa kanilang lugar at sila ay natakot. Araw-gabi
ang nangangambang mga kababaihan ay  walang tigil sa pagdarasal
upang sila ay iadya sa panganib na darating.

Hanggang isang araw, umakyat na nga sa bundok ang mga Kastila.
Nakarating sila sa  lugar na kung saan nagkakatipon-tipon ang mga
nagdarasal. Sa pagtataka ng lahat ay biglang nagningning ang
punong TIPOLO. Kaginsa-ginsa ay lumitaw ang Birheng Concepcion
sa itaas ng puno. Palibhasa'y mga relihiyoso ang mga dayuhang ito,
sila ay nahintakutan at nagsisi.

Marami ang nakakita sa pagmimilagrong iyong ng Birhen. Sila ay
nagpasalamat sa  saklolong ibinigay nito. Angmasamang balak ng
mga Kastila ay hindi na natuloy,  bagkus sila ay nanganakong ang
pook na yaon ay kanilang igagalang. Masaya nilang ipinamalita sa
kapwa nila Kastila ang nakitang pagmimilagro.

"Saang lugar iyon at kami man ay pupunta roon", tanong ng mananampalataya.

"Sa bundok. Itanong ninyo kung saan ang Tipolo at ituturo nila sa inyo." ang kanilang sagot.

Dahil sa paulit-ulit na pagtatanong ng mga taong doon ay dumarayo ng
"Saan ang Tipolo?" tinawag nilang SANTIPOLO ang pook na ito na kalaunan
ay naging ANTIPOLO.

Buhat noon, nakagawian na ng lahat, mahirap man o mayaman,
ang pamamanata sa mataas na bundok na ito ng ANTIPOLO
lalo na sa panahon ng Mahal na Araw.

◕‿◕About the author

shy_melkie

Simple woman with simple dreams.

Subscribe 0
160