Ang pinagmulan ng Bukidnon

Posted on at


 

Ang pinagmulan ng Bukidnon

Sa itaas ng bundok sa
Mindanao, may
isang malawak na
lugar dito na patag
at ginawang taniman
ng mga tagaroon.

Dahil sa kasaganaan
ng kanilang ani at
biyayang kaloob sa kanila
ng kanilang lupain ay
tinawag silang bukidnon
na ang ibig sabihin ay
mariwasang taga bundok.

Mula noon ang mataas na bundok ay tinawag na nilang BUKIDNON.

 

\\^_^//


TAGS:


About the author

shy_melkie

Simple woman with simple dreams.

Subscribe 0
160