Ang pinagmulan ng Marikina

Posted on at


Ang pinagmulan ng Marikina

Sa lugar na ito matatagpuan ang maririkit na sapatos.

Ang Marikina ay hango sa mga salitang marikit na sapatos.
Ang bayang ito sa Rizal ay tanyag sa paggawa ng matitibay
na maririkit na sapatos, upang malaman ng lahat na ang mga
gawang sapatos dito ay marikit, tinawag ang lugar na ito ng
MARIKINA.

Ang pinakamalinis na lugar sa Pilipinas.

 

\\^_^//About the author

shy_melkie

Simple woman with simple dreams.

Subscribe 0
160