Ang pinagmulan ng Palawan

Posted on at


 

Ang pinagmulan ng Palawan

Noong araw sa isang pook sa bisaya
ay maraming tumutubo na halaman na
matagal ang buhay at mabilis dumami.
Kahit patayin mo ay mabilis na tumubo.

Isang hapon may isang bisaya na nakakilala
sa halaman, husto naman na may isang
dayuhang kastila ang nagtatanong
sa lugar kung ano ang pangalan.

Akala ng bisaya ang tinatanong niya ay
ang halaman. Ang sinagot niya ay palaw.
Palaw kasi ang tawag sa halaman, kaya
akala ng dayuhan ay palaw ang pangalan
at hindi nagtagal tinawag na ito ng PALAWAN.

 

\\^_^//About the author

shy_melkie

Simple woman with simple dreams.

Subscribe 0
160