Auto like facebook 3 ngày 2$

Posted on at


Mình đang chiến site auto likes facebook kiếm tiền, bạn nào hứng thú đăng ký ref ủng hộ mình rồi pm nickname tại đây hoặc yahoo badboy_vtvn mình sẽ check rồi gửi imacros. Ok !
3 ngày chắc cũng được 2$
Min 2$ pay qua PP hoặc egopay
- Link ref http://goo.gl/Kb53gPAbout the author

160