کار آفرینی و آموزش پایدار در افغانستان با آقای بیز استون “Biz Stone”

Posted on at

This post is also available in:

" معلومات دانش نیست"

آلبرت انشتین.

نمیفهمم که چند بار میتوان کسی را دید که بار ها در موردش خوانده ای و از چگونگی کنش اش در زندگی متاثر شده ای. امروز یکی از همین کسان را ملاقات کردم. از زمینه ای که در عرصه فن آوری برخوردارم و به حیث یک کارآفرین, همیشه میخواستم که کسی را از عرصه فن آوری که کنش های اجتماعی و انسانی هم یکی از دغدغه هایش باشد, ملاقات کنم  .

این آقای بز استون, کمک موسس و مدیر اجرایی تویتر هست. امروز خانم رویا محبوب “Roya Mahboob”, فرانسسکو رولی” Francesco Rulli” و من در مورد آموزش پایدار, چگونگی اثرگذاری رسانه های اجتماعی و دیجیتالی روی زندگی مردم بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان ملاقات داشتیم. او در مورد برنامه اخیرش بنام جیلی آچ کیو”Jelly HQ” سازمان کوچکی که در سانفرانسسکوی کالیفرنیا قرار دارد و کمک موسس و مدیر اجرایی آن نیز میباشد صحبت کرد.

 

خانم رویا محبوب یکی از اعضای هیئت مدیره این سازمان است که وظیف اصلی آن ساختن جهان جای بهتری و گردآوردن متفکران جهان برای یاری رسانی مردم از طریق تجارت است.

در مورد کارآفرینی توسط آموزش و استفاده از رسانه اجتماعی و دیجیتالی برای کمک به کودکان در کشورهای در حال توسعه بویژه در افغانستان, انکشاف روند آموزش شان, گسترش دسترسی شان به منابع بیشتر انسانی و غیرانسانی با آقای بز استون مصاحبه کردم.

 

 

کار آفرینی کلید ایجاد فرصت و توسعه جوامع است و در کشوری مانند افغانستان که نیمی از مردمش به رسانه های اجتماعی و دیجیتالی دسترسی دارند این یک ضرورت جدی تلقی میگردد. هشت ملیون دانش آموز میتوانند ملیاردها ارتباط  و شبکه و بیشتر از آن موضوع  در مورد افغانستان ایجاد کنند. آنها میتوانند به آسانی پیام شانرا به تمام جهان بدون کدام نگرانی ای برسانند و خبرهای خوش افغانستان را با بقه مردم جهان به اشتراک بگذارند.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160