cbs news,Did 60 Minutes help create the myth of Lance?:An afghan perspective (dari)

Posted on at


با نام و یاد خداوند مهربان که به بندهگان خود نعمت های فراوانی چون صحت عقل تن درستی ... اعطا نموده تا ما بتوانیم زندگی خوبی داشته باشیم. چه خوب است که با ورزش کردن بدن خود را در مقابل مریضی ها مقاوم  سازیم و با بدن سالم مقام های خوبی در زمینه ورزش برای خود فامیل منطقه و کشور خود بدست آوریم البته با قدرت و توانایی که خداوند به ما اعطا نموده است نه با استفاده از (مواد انرژی زا__ یعنی دوپنگ) غیر قانونی شاید بپرسید برای چی به این نقطه اشاره کردم. خوب همانطوری که میدانید من هفته یک باز از سایت سی بی اس نیوز یک مصاحبه را انتخاب کرده در باره اش مقاله مینویسم. تا باشد کمکی کرده باشم تا مردم خود را تا حدودی از مسایل مختلفی که در جهان رخ میدهد باخبر سازم.


امروز درباره (استرانگ آرم) یعنی (بازوی قوی) بایسیکل ران حرفه یی که با پیروزی در چندین مسابقه در بین مردم به شهرت زیادی رسید که البته با کمک و همکاری سایت سی بی اس نیوزکه این شخص را به مردم به معرفی گرفت. اما راست است که میگویند( بار کج به منزل نمی رسد) تیم کاری سی بی اس که مسئولیت معرفی استرانگ آرم را به عهده داشتن از دگر گونی قدرت این شخص حیرت زده شده و شروع به تحقیق در مورد وی نمودن که چگونه این شخص توانست به این پیروزی های فوقولاده دست یابد. تیم (سی بی اس) نیوز با تماس اول همراه استرانگ آرم تحقیقات خود را آغاز نمودن وی در تماس تلفنی اول بسیار خوش اخلاق و دوستانه برخود نمود مانند یک ورزش کارواقعی که ورزش بالای اخلاقش تاثیر گذاشته باشد.


در ادامه تحقیقات رفتار (استرانگ آرم) تغییر کرد با پشنهاد های پول همواره به سدد تغییر تصمیم مسعول تحقیقات شد که سودی نداشت. به مرور زمان (استرانگ آرم) اخلاق ورزشی خود را از دست داد. او با تهدید نموده سی بی اس نیوز این سایت خبری  را به تهمت علیه وی محکوم ساخت.  او در مصاحباتی که در سایت سی بی اس نیوز و دیگر رسانه ها داشت همیشه میگفت که من تا حال در زندگی خود دوپنگ نکردم.


اما مصاحبه (تایلر همیلتون) با سی بی اس نیوز انجام داد تمام زحمات تیم سی بی اس را با موفقعیت خاتمه داد. تیم تحقیقاتی سی بی است نیوز با نشر مصاحبه تایلر همیلتون در تلوزیون به مردم ثابت ساختند که این سایت هیچ تهمتی به استرانگ آرم نزده و هرچه گفته اند راست است. پس از نشر این مصاحبه استرانگ آرم به واسطه نامه ای از سایت سی بی اس نیوز معذرت خواهی نمودواقعا این مسئله دوپینگ بسیار بد است چون باعث تلف حق دیگر ورزشکاران می شود.


خوشبختانه افغانستان با داشتن پیشرفتهای چشم گیری که در عرصه ورزش داشته مانند ورزش بایسیکل رانی که پیشرفتهای زیادی نموده. که میتوان ورزش بایسیکل رانی در افغانستان یاد آورشد. امروزه ما شاهد مسابقات بایسیکل رانی درداخل و خارج از کشور خود هستیم که واقعا جای خوشی و افتخار برای ما افغان هاست. تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان با به دست آوردن یک مدال نقره و یک مدال برنز ،از رقابتهای قهرمانی بایسیکل رانی پاکستان امروز به کشور برگشت. فدراسیون بایسیکل رانی کشور میگوید که: قرار است ماه آینده میلادی تیم ملی بایسیکل رانی پاکستان برای حضور در رقابتهای بایسیکل رانی قهرمانی افغانستان به کابل بیاید. که خوشتختانه همه این ورزش کاران با قدرت و سلامتی که خداوند به آنها اعطا نموده در این مسابقات اشتراک ورزیده و نتایج خوبی بدست آوره اند.


ورزش فوتبال از جمله ورزشهای است که اینروز ها طرفداران زیادی در داخل افغانستان پیدا نموده است. و باکمک های شرکت فیلم اننکس و افغان سیتا دل سافت ویر تعداد علاقه مندان این ورزش روز بروز زیادتر و زیادتر مشود. این دو شرکت با حمایت های مادی و معنوی که به ورزش کاران انجام داده و میدهند روحیه جوانمردانه و ورزشی را در وجود بازیکنان زنده ساخته.By the name of Allah who gave everything to people like health, brain, eyes and other blessings. For have a good life. It is very good if we practice sports for have a good health and make our body strong enough to fight against diseases. Also by practicing we can achieve many titles for ourselves and our country by our natural power not with using drugs or other stuff.


Maybe you wonder why I got to this point Well as you know I choose an interview from (CBS News) site every week then I writing something about that interview for afghan people. I want to make them aware of the different problems that occur in the world.


Today's topic is about (Strong Arm) a professional Cyclist that got place among people by several victories. By the help and cooperation of CBS sites that introduced this person to the public. But it is true that people say (Wrong never comes right.). The CBS’s team that was responsible for introducing the Strong Arm to the people. They began an investigation to know how he achieves these victories.


CBS News teams start their investigation by a call to strong arm on that time he looked very calm like a real athletic and he was very happy.


During of research (Strong Arm) changed with by offering money to investigator of CBS news he was trying to convert the investigator decision. By passing time (Strong Arm) lost his sporting ethics.   He always said in his interviews on CBS news and other media that I had never used drug in my whole life.


By an interview that (Tyler Hamilton) did with CBS News, he said that strong arm has used drug for his much. The CBS news team has done their work successfully. The investigator team published Tyler Hamilton interview to prove the people that CBS news wan not wrong. After the publication of (Tyler Hamilton) interview. (Strong Arm) apologized from CBS news. This is really bad to use drug for performance of a much because it cause waste of the other athlete’s rights.


Fortunately, Afghanistan improved in the field of sports such as football, swimming, and basketball cycling Championships….I want to thank film Annex Company because this company has support our football clubs in Afghanistan. This company helped Afghanistan soccer team by paying money and bringing cameras for recording movies from them has encourage them to play hard, work hard for achieving the targets without any using drugs or other stuff that are illegal.About the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 0
160