Cex.io đào Bitcoin băng cách thuê máy

Posted on at


cex.io là một trương trình cho thuê máy đào coin rất nổi tiếng, đây là cơ hội cho các bạn khám phá các loại coin đang hot nhất hiện nay

Hướng dẫn đăng ký

Đăng ký tại đây https://cex.io/r/0/canadabank/0/

[​IMG]
[​IMG]

Hướng dẫn dep-with BTC, buy-sell GHS

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Đăng ký tại đây https://cex.io/r/0/canadabank/0/


About the author

160