Cigarette harm ضررهای سیگار

Posted on at


مواد مخدر یا  دخانیات را میتوان یک خانواده مضرات و دشمن بدن انسان ها تعریف کرد.


که سیگار نیز یکی از اعضای این خانواده به شمار میرود که متاسفانه در این روز ها بیشتر مردم گرفتار این پدیده مضر شده اند سیگار زد و دشمن تندرستی بدن انسان میباشد که اهسته اهسته به تدریج انسان را به هلاکت میکشاندانسان های که سیگار میکشند همیشه خسته و کسل به نظر میرسند و سیگار چنان آنها را به خود جلب میکند که از همه چیز خسته میشوند و همیشه دوست دارند در تنهای باشند و سیگار بکشند


ضرر های سیگار بیش از اندازه میباشد که صرف برای نابودی بدن انسان ساخته شده است


سیگار نه تنها به اشخاص مبتلا به خود ضرر میرساند بلکه به اشخاصیکه  در نزدیک و یا در خانه که در و کلکین ها بسته باشد و فضای ازاد در انجا نباشد میتواند به تمام اشخاص در خانه مضر باشد بخصوص به اطفال و زنان حاملهصحت: ضرر های سیگار به صحت انسان همانطور که گفتیم بیش از اندازه است شخصیکه از سیگار استفاده میکند


به بیماریای مختلف دچار است که میتوان بعضیی از این بیماریها را نام گرفت


شخصیکه سیگار میکشد به  بیماری ریوی بیماری سرطان دهن سرطان حلق سرطان مری و بعضی سرطان های دیگر دچار میباشد


اشخاصیکه سیگار میکشند بیشتر از خود به دیگران ضرر میرسانند شخصیکه در یک خانه سیگار میکشد نه تنها به خود بلکه به تمام افراد خانه ضرر میرساند و انها را به مریضی های مختلف مانند سر دردی و بعضی مشکلات دیگر سرطانی مواجه میکند شخص سیگاری زود تر به سرطان های شش قلب  و اعضای تنفسی دیگر میرسد و خانم شخص سیکاری نیز به امراض گرفتار میشودسیگار باعث کم خوابی و باعث پوکی استخوان های بدن میشود و زنانی که حامله باشند به هیچ وجه نباید دود سیگار را استشاغ نمایند زیاد تر کسانی که به مریضی قلبی و شش مواجه هستند اشخاص اغوشته به سیگار میباشند که همین سیگار باعث سرطان شش میشودخوب معلوم میشود که سیگار بسیار یک پدیده مضر و وحشتناک برای بدن ما انسانها میباشد 


بنابر این هر انسان باید از این عمل دوری کند و اشخاصیکه به این عمل اغوشته هستند باید هر چی زود تر این عمل را  ترک کنندورزش یگانه رای است که میواند انسان را از این عمل دور نگهدارد و بدن انسان را سالم و تندرست سازدAbout the author

WAreSAAAA

abdul wares sulaimankhel student in mashal institute from Herat (AFG)D Live in herat and a member of british council school online project

Subscribe 0
160