Cảm ơn cuộc đời

Posted on at


Cuộc đời có lúc này lúc kia, có lúc lên cao có lúc tụt xuống vực, nhưng có lẽ chỉ có tụt xuống vực để leo lên người ta mới biết niềm hạnh phúc khi được lên cao.

Hôm nay, muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã yêu quý, đã bên mình trong những lúc cô đơn khó khăn. Những người đã cho mình động lực để bước tới.160