Còn đau nghĩa là còn cảm giác với cuộc đời...

Posted on at


hi bắt đầu những dòng của bài viết này, em thật sự chẳng biết mình sẽ viết về cái gì nữa, đầu óc mông lung và mệt mỏi, xung quanh có rất nhiều việc để làm, để bận tâm, để rắc rối... Nhưng em hết lần này đến khác tự tách bản thân ra khỏi mọi thứ, thu mình vào một góc và bắt đầu viết. Em viết cho anh, cho những gì đã qua, hay viết cho chính bản thân mình, cho một lối thoát như bao lần trước, bởi cứ khi nặng lòng, em có thể san đi một chút bằng cách viết chúng ra. Anh à, có lẽ điều này chỉ mình em hiểu, dù em có nói ra với những người thân thiết nhất, cũng chỉ là một mình em biết và cảm nhận rõ ràng rằng để em ngồi lại và nói ra bằng cách viết thì người nào đó, chuyện gì đó phải quá quan trọng trong em mất rồi, thế nên anh vừa là một người như thế, chuyện của chúng ta là một chuyện như thế, nhưng thật ra, nó còn đi xa hơn nhiều, bởi đây đâu phải lần đầu tiên em viết cho anh...

 

 


TAGS:


About the author

160