[Convert] Nữ vương là như thế nào luyện thành – Nhất Trúc de U Hoàng

Posted on at


p7


Nữ vương là như thế nào luyện thành


Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng


Thể loại: Hiện đại, ngụy trọng sinh, không gian song song, hệ thống, khoái xuyên


Couple: Thực • Bá khí trắc lậu thực • trung khuyển công x Ngụy • nữ vương thực • tạc mao thụ


Văn án


Thân là một cái sống hai mươi mấy năm vẫn lấy thẳng nam tự cho mình là nam điểu ti, ở một ngày nào đó tỉnh lại sau, lại phát hiện bị một cái xuẩn manh hệ thống quân thượng thân, vẫn là công thụ dưỡng thành hệ thống?! Lại xem một cái tạc mao thụ như thế nào tiến hóa thành một cái nữ vương thụ 【 ngụy 】, thuận tiện thông đồng đến nhất chỉ ẩn tính trung khuyển công cố sự….


Bài này manh điểm: nữ vương thụ, hệ thống, tống xuyên


Bài này khả năng lôi điểm: bàn tay vàng, mở ra thức kết cục


ps: lấy sự thật vì chủ, tống xuyên thế giới vì phụ, 1v1 chủ thụ văn


Nội dung nhãn: trọng sinh đô thị tình duyên hệ thống xuyên qua thời không


Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Sở Tư Trừng, Hoàng Phủ Cẩm ┃ phối hợp diễn: Hạ Hầu Học Thừa, Hứa Nguyên, Dung Diệp Tín, Dịch Dật Hoàng… ┃ cái khác: tống xuyên, 1v1


Download


Link Dropbox ~~~ Link MediaFire


Nguồn: http://hugioi.wordpress.com/2014/09/30/c-nu-vuong-la-nhu-the-nao-luyen-thanh-nhat-truc-de-u-hoang/About the author

160