Coraline 2009 - معنای پنهان فیلم

Posted on at


بخش اول :Coraline یکی از فیلم های مشهور استاپ موشن سال 2009 میباشد. معلوم میشود که این فیلم برای افراد جوان در نظر گرفته شده است، تصویر سازی فیلم Coraline  برای ما داستان پنهانی را بیان میکند. این فیلم اولین انیمیشن تک عکسی شرکت Focus Pictures است ، همان کمپانی که بعدا فیلم 9 را نیز منتشر نمود که آن فیلم نیز بر مبنای سمبولها و مفاهیم مخفی تصویرسازی شده بود. به هرحال فیلم Coraline نقدهای جنجال برانگیزی بپا کرد، و همچنان داستان و جلوه های این فیلم بصورت جهانی قابل تحسین شناخته شد. بخشی از فیلم ساده، فرض مورد پسند کودکان که همراه با آن تصاویر پیچیدگی های عمیق و روانی را دنبال مینماید. و برای کسانیکه در مورد سمبول کنترل ذهن چیزی میدانند این فیلم بیشتر و پرمفهوم تر صحنه سازی شده است.


فیلم بصورت سمبولیک روند برنامه کنترل ذهن افراد برده را که توسط دستان پشت پرده طراحی میشود نمایش میدهد. اگر شما متوجه حرفهای من نشدید میتوانید کمی در مورد کنترل ذهن یا Mind Control Programming معلومات حاصل نمایید.در حقیقت اولین صحنه این فیلم بطور اساسی در مورد کنترل ذهن 101 و مجموع تمام روند کاری آنان است. نمایش یک جفت دستان فلزی ترسناک که با وصل شدن به یک گودی یا عروسک کهنه آنرا جدید میسازد، اگر بصورت دقیق این صحنه را بررسی نماییم، آن بصورت سمبولی وحشتناک نشان میدهد که برده ها چطور توسط دستان مخفی گرفتار، شکنجه و پروگرام میشوند، در تمام فیلم با دستان فلزی!دستان ترسناک فلزی که میخواهد بر روی گودی کار را شروع کند ( شروع روش برده سازی)لباسها توسط قیچی کشیده میشود ( میتواند مفهوم بهره کشی باشد) و موها نیز از سر جدا میشودچشمان هم کشیده میشود، یعنی کندن چشمها یکی از سمبولهای اصلی برنامه سازان پشت پرده هستند.


نابودی قوه بیناییموادهای داخلی را به سختی تمام بیرون میکند ( مراد از تغیر شخصیت های درونی برده)


 


عروسک توسط دستان دوباره پرشده و بازسازی میشود، و کرکتر و شخصیت فیلم یعنی Coraline را میسازد، روند ساخت این شخصیت بصورت سمبولیک تکمیل یافت.


اولین صحنه این فیلم واضح موضوعاتی را نشان میدهد که در تمام فیلم میگذرد، پروگرام نمودن یک دختر جوان با دستان فلزی شکنجه گر!


ادامه دارد....About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160