Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ..

Posted on at


Từ lúc thay đổi để trở thành người con gái mạnh mẽ trong tình cảm,.. không cho phép mình dựa dẫm ai.... Thì cho đến hôm nay , khi lòng đã vỡ vụn, muốn khóc lên mà cũng chẳng thành dòng ..

Con gái mà mạnh mẽ và trơ lì cũng đâu có gì hay... Giá như có thể yếu đuối như ngày xưa (ít nhất là đối với hiện tại) thì tốt biết mấy. Nhọc lòng...160