DO NOT WAIT

Posted on at


Don't expect to see a new smile ... then smile back!
Don't wait until love ... Then new love!
Don't wait until be alone ... Then remember your friends!
Don't wait until there is a satisfactory job ... Then the new work!
Don't wait until there is a little more ... Then the new share!
Don't wait until the fall ... then remembered the advice!
Don't wait until you have plenty of time ... Then starting a new job!
Don't wait until the other person upset ... So sorry!
Don't wait .... Because not know ...???? ... You will have to wait for how long ...????!!!!

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười...Rồi mới mỉm cười lại!
Đừng đợi đến khi được yêu thương...Rồi mới yêu thương!
Đừng đợi đến khi cô đơn...Rồi mới nhớ ra bạn bè!
Đừng đợi đén khi có một công việc vừa ý...Rồi mới làm việc!
Đừng đợi đến khi có thật nhiều...Rồi mới chia sẻ đôi chút!
Đừng đợi đến khi vấp ngã...Rồi mới nhớ đến những lời khuyên!
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian...Rồi mới khởi đầu công việc!
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng...Rồi mới xin lỗi!
Đừng đợi.......Vì không biết...????...Bạn sẽ phải đợi bao lâu...????!!!!About the author

van-sinh-tran

i would like to connect with all the friend around the world

Subscribe 0
160