Elephant Challenge

Posted on at


Elephants taking a bath in the river, the ant standing on shore said: "Boy! Your good step up here."
The elephant walked up and said:

- You do?

Ant said:

- Stop bath you down.

Annoyed said:

I thought you going to do?

- Actually, I lost interest. I just want to see you get it? The ant said.


Kiến thách thức Voi

Voi đang tắm dưới sông, kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây".
Con voi vừa bước lên nói:

- Mày định làm gì?

Kiến nói:

- Thôi mày xuống tắm tiếp đi.

Voi bực mình nói:

- Tao tưởng mày định làm gì?

- Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói.About the author

van-sinh-tran

i would like to connect with all the friend around the world

Subscribe 3320
160