em thích em của ngày hôm nay

Posted on at


Em là co gái mang hài đỏ

Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh

Bỏ hết tuổi xuân người con gái

Vượt ngàn tự trọng để yêu anh

Anh là chàng trai mang giày đen

Gương mặt tím đen chẳng ân cần

Đôi lúc tưởng gần  lại xa lắm

Thỉnh thoảng tay nắm rồi buông luôn

Chế chút cho vui, giữa một mớ hỗn độn

 160