Entertainment expenses are really optional

Posted on at


Kailangan naman may libangan tayo ,  Ngunit maaari naman tayong pumili ng libreng libangan o di kaya iyong mas mura.

Minsan nga iyong libre o mas murang libangan ang mas masaya dahil alam mo na nakakaimpok ka na bukod pa sa nasisiyahan ka .

Para hindi matukso ng paggasta nang higit sa iyong kakayanan , kailangang may budget ka para sa linggu - linggo o buwan - buwan  .  At ito ay dapat din repasuhin bago pumasok ang susunod na linggo o susunod na buwan . 

 

Parang mahirap ito ngunit ito ay umpisa lang . Kapag nakasanayan mo ay hahanap - hanapin mo na ang iyong notebook na pinagsusulatan . 

 

KEEP REGULAR LISTS OF ALL YOUR EXPENSES TO HELP YOU STAY WITHIN YOUR BUDGET .

 

 About the author

160